Fysioterapi

Hva tilbyr vi?
  • Kartlegging og behandling
  • Veiledning og forebyggende tiltak
  • Individuell og gruppebasert behandling på institutt
  • Tverrfaglig og individuelt rettet behandling ut mot barnehager, helsestasjon, skoler, på korttidsavdelingen, i institusjon og i hjemmene
  • Lymfeødembehandling (Kari Strømshoved)
  • Psykomotorisk fysioterapi (Turid B. Often)
Hva koster det?

Det er egenandel på all fysioterapi foruten inne på institusjon. Unntaksvis barn og ungdom under 16 år og yrkesskadde som får behandling for skaden får gratis behandling. Man betaler egenandel opp til frikort 2 som regnes ut i fra hvert kalenderår. Spør din behandler om regler og satser.

Hvordan går jeg fram?

Det er ikke lenger nødvendig med rekvisisjon fra lege, men man kan nå ta direkte kontakt med fysioterapeut. Det er viktig at du tar med deg alle papirer fra undersøkelser, operasjoner etc. til fysioterapeuten første gang du kommer. Vi anbefaler deg å ta kontakt med lege først dersom du opplever at du har:

• nedsatt allmenntilstand

• langvarig infeksjon og feber

• kortpusthet og brystsmerter ved aktivitet

• akutt isettende ryggsmerter og du er >50 år

 

Per i dag har fysioterapeutene venteliste for fysikalsk behandling. Etter avtale med kommunen har vi i dag en prioriteringsnøkkel for venteliste som er følgende: Nyopererte, nye slagtilfeller, barn og unge under 18 år, sykmeldte og pasienter i overføringsfaser til Korttidsavdelingen og hjem.

Ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg så fort som mulig.

 

Kontakt

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale:

 

Kommunal fysioterapeut:

Marianne M. Telneset, e-post: marianne.malen.telneset@tynset.kommune.no Tlf.: 477 91 874

 

Tynset Fysioterapi:

Hovednummer tlf.: 62 48 09 34

Sissel Bolstad, e-post sissel.bolstad@tynset.kommune.no Tlf.:915 37 114

Sidsel Nygård, e-post: sid.nygard@gmail.com Tlf.: 951 54 960

Halvor I. Wang, e-post:halvor@wangfysio.no  Tlf: 901 83 031

Kari Strømshoved, e-post: k.stromshoved@fjellnett.no  Tlf: 62 48 09 34

Adresse: Brugata 2 B, 2500 Tynset

 

Turid Bondhus Often, e-post: turid.often@fjellnett.no  Tlf: 411 27 273

Adresse: Aumliveien 4C, 2500 Tynset