Fysioterapi

Fysioterapi under korona epidemien

Helsemyndighetene vedtok 16.03.20  å stenge landets fysikalske institutter som en følge av dette. Imidlertid åpnet helsemyndighetene 20.03.20 mulighet for videokonsultasjoner med nødvendig personvern.

Tilbudet er ment for dere som plutselig måtte avbryte sitt behandlingsforløp, men også NYE er  velkomne til å ta kontakt.

 Fysioterapeuter i Tynset kommune vil kunne tilby videokonsultasjoner for de som måtte ha behov.

Ta kontakt med aktuelle fysioterapeut.

Konsultasjonen foregår gjennom et sikkerhetsnivå pålagt av myndigheter, du som bruker kan enkelt ha tilgang gjennom din datamaskin, nettbrett eller telefon med kamera. I tillegg er vi selvfølgelig tilgjengelig på telefon.

Vi kan tilby:

Oppfølging av pasienter som måtte avbryte sitt behandlingsforløp hos behandler.

Råd og veiledning innen trening etter skader, operasjoner.

Samtale med personer som har smertetilstander i muskel -og skjelettapparatet.

Gjennom samtale og forenklede undersøkelser kan vi være behjelpelig med å finne årsak til plager, samt gi råd.

Det er utarbeidet egne takster for videokonsultasjoner, men som vanlig med støtte fra HELFO. Opparbeiding til egenandelstak 2 fortsetter. Ta kontakt med behandler for spørsmål.

FOR HELSEPERSONELL: Ta kontakt med en av oss, så fordeler vi etter faglig kompetanse/kapasitet.

Sissel Bolstad: 91537114

Sidsel Nygård: 95154960

Anders Hagen: 95227204

Kari Strømshoved: 95931811

Dag Undseth Hagen: 45044059

Turid Bondhus Often:41127273

Vi har som fysioterapeuter spesialkompetanse på muskel og skjelett. Enkelte av oss har spesialområder. Under følger en kort beskrivelse:

Sidsel har kompetanse på barn.

Kari har kompetanse i lymfødem , kreftrelaterte plager.

Dag, Sissel og Anders har kompetanse i treningsveiledning, oppfølging etter inngrep og skader.

Turid er psykomotorisk fysioterapeut. Behandlingsformen  retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstand i kroppen, og er aktuell for barn, ungdom og voksne.

Hva tilbyr vi?
  • Kartlegging og behandling
  • Veiledning og forebyggende tiltak
  • Individuell og gruppebasert behandling på institutt
  • Tverrfaglig og individuelt rettet behandling ut mot barnehager, helsestasjon, skoler, på korttidsavdelingen, i institusjon og i hjemmene
  • Lymfeødembehandling (Kari Strømshoved)
  • Psykomotorisk fysioterapi (Turid B. Often)
Hva koster det?

Det er egenandel på all fysioterapi foruten inne på institusjon. Unntaksvis barn og ungdom under 16 år og yrkesskadde som får behandling for skaden får gratis behandling. Man betaler egenandel opp til frikort 2 som regnes ut i fra hvert kalenderår. Spør din behandler om regler og satser.

Hvordan går jeg fram?

Det er ikke lenger nødvendig med rekvisisjon fra lege, men man kan nå ta direkte kontakt med fysioterapeut. Det er viktig at du tar med deg alle papirer fra undersøkelser, operasjoner etc. til fysioterapeuten første gang du kommer. Vi anbefaler deg å ta kontakt med lege først dersom du opplever at du har:

• nedsatt allmenntilstand

• langvarig infeksjon og feber

• kortpusthet og brystsmerter ved aktivitet

• akutt isettende ryggsmerter og du er >50 år

 

Per i dag har fysioterapeutene venteliste for fysikalsk behandling. Etter avtale med kommunen har vi i dag en prioriteringsnøkkel for venteliste som er følgende: Nyopererte, nye slagtilfeller, barn og unge under 18 år, sykmeldte og pasienter i overføringsfaser til Korttidsavdelingen og hjem.

Ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg så fort som mulig.

 

Kontakt

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale:

Fjellfysio:

Sissel Bolstad, e-post: sissel.bolstad@tynset.kommune.no Tlf.:915 37 114

Sidsel Nygård, e-post: sidsel.nygaard@tynset.kommune.no Tlf.: 951 54 960

Adresse: Aumliveien 4C

Kommunal fysioterapeut:

Berit Nordstad, e-post: berit.nordstad@tynset.kommune.no

Tlf: 45 87 82 85

Ranveig Stortrøen, e-post: ranveig.stortroen@Tynset.kommune.no

Adresse: Tjønnmosenteret, Tylldalsveien 1A

Tynset Fysikalske:

Halvor I. Wang, e-post:halvor@wangfysio.no

Tlf: 901 83 031

Kari Strømshoved, e-post: k.stromshoved@fjellnett.no

Tlf: 62 48 09 34

Adresse: Brugata 2, 2500 Tynset

 

Turid Bondhus Often, e-post: turid.often@fjellnett.no

Tlf: 411 27 273

Adresse: Aumliveien 4C, 2500 Tynset