Telefontid

Byggesak og oppmåling har telefontid og besøkstid mellom kl. 12.00 - 15.00, mandag til fredag.

Kontakt

Anders Midtskogen Urset
Fagleder bygge- og delesak
E-post
Telefon 62 48 51 94
Toril Eva Steien
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 51 97
Bjørn Magne Brekken
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 52 30