Veileder – tiltak på eksisterende bygning

Arbeid på eksisterende bygg

Her får du hjelp til å vurdere om arbeid på en eksisterende bygning er vedlikehold, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller hovedombygging. Du får også vite om arbeidene krever søknad og om kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder.

https://dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg/