Telefontid

Byggesak og oppmåling har telefontid og besøkstid mellom kl. 12.00 - 15.30, mandag til fredag.

Kontakt

Ralph Wilhelm
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 52 63
Finn Mortensen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 52 26
Erik Amundsen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 52 31