Telefontid

Byggesak og oppmåling har telefontid og besøkstid mellom kl. 12.00 - 15.00, mandag til fredag.

Kontakt

Ralph Wilhelm
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 99 09 88 95
Mobil 99 09 88 95
Finn Mortensen
Ingeniør
E-post
Telefon 48 95 82 94
Mobil 48 95 82 94