Klima og energi

Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet. For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. De har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legget grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet; ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsiden for mer informasjon.

 

trailer i solnedgang. Illustrasjon - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto

 

 

Hva betyr grønn omstilling for oss?

Økt oppmerksomhet om klimautfordringene betyr større forventninger og nye krav til både transport- og entreprenørbransjen.

Hvilke muligheter finnes, og hva må til for å få til en forandring? Noen svar får vi mandag 5.september, på Tynset.

Gå til påmelding - Fagdag for grønn omstilling (office.com)

Digitalt gjestebud:

 

plakat digitalt gjestebud klima og energi. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

 

Planoppstart og planprogram

  • Planoppstart ble vedtatt i alle seks kommuner i januar. Planprogram har vært ute til høring, og ble vedtatt i mai. 

 

Vil du vite mer? Her er en del nyttige lenker:
Mål og ambisjoner:

 

Nyhetssaker og debatt:

 

Webinar og podcast:

 

Statistikk og tall:

 

Fornybar energi:

 

Jord- og skogbruk:

 

Transport:

 

Mat og matsvinn:

 

Avfall og gjenvinning:

 

Miljøsertifisering

Kontakt

Hanne Maageng Olsen
Prosjektleder klima og energi
E-post
Telefon +47 62 46 85 00