Klima og energi

Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet. For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. De har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legget grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet; ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsiden for mer informasjon.

Klima- og energiplan på høring
Klima- og energiplan for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os skal opp til politisk behandling i mars. Planen er foreslått sendt på høring med høringsfrist 19.mai. Endelig vedtak blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Handlingsprogrammet er også tilgjengelig som interaktivt dokument: Gå til handlingsprogrammet

Planoppstart og planprogram

  • Planoppstart ble vedtatt i alle seks kommuner i januar. Planprogram har vært ute til høring, og ble vedtatt i mai. 

 

Vil du vite mer? Her er en del nyttige lenker:
Mål og ambisjoner:

 

Nyhetssaker og debatt:

 

Webinar og podcast:

 

Statistikk og tall:

 

Fornybar energi:

 

Jord- og skogbruk:

 

Transport:

 

Mat og matsvinn:

 

Avfall og gjenvinning:

 

Miljøsertifisering

Klima- og energiplan på høring
Klima- og energiplan for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os skal opp til politisk behandling i mars. Planen er foreslått sendt på høring med høringsfrist 19.mai. Endelig vedtak blir tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Handlingsprogrammet er også tilgjengelig som interaktivt dokument: Gå til handlingsprogrammet

Kontakt

Hanne Maageng Olsen
Prosjektleder klima og energi
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 41 51 68 30