Klima og energi

Hva betyr det grønne skiftet for oss som bor i Fjellregionen?

Varmere – våtere – villere, det er det nye langtidsvarselet. Temperaturen på jorden øker fordi det er mer CO2 i atmosfæren enn noen gang tidligere, og det skyldes menneskelig aktivitet. For å unngå at temperaturen øker mer enn 1,5 grad, må utslipp av CO2 og andre klimagasser reduseres, noe som krever en omfattende omstilling for hele samfunnet. Det grønne skiftet betyr at vi må endre noen vaner. Vi må velge alternative energiløsninger, og kjøpe varer og tjenester som gir mindre negative konsekvenser for klima og miljø.

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050,  og kommunene i Nord-Østerdal ønsker å bidra til den omstillingen som er nødvendig. De har derfor gått sammen om å lage en felles kommuneplan for klima og energi. Planen skal legget grunnlag for å ta gode valg, til beste for regionen nå og i fremtiden. Du kan engasjere deg i arbeidet; ved å lære mer, delta på møter og komme med innspill. Følg med på denne nettsiden for mer informasjon.

Klima- og energiplan
Tynset kommune har sammen med kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Os utarbeidet en felles kommunedelplan for klima og energi.
Planen ble vedtatt i kommunestyret i Tynset 29.8.2023, og handlingsprogrammet for Tynset ble vedtatt 19.9.2023.

Planprosessen startet i 2021, med et felles planprogram. Planen ble politisk behandlet første gang i mars 2023, og lagt ut på høring med høringsfrist 19.mai 2023. Høringsinnspill er innarbeidet i vedtatt plan og handlingsprogram.

Vil du vite mer? Her er en del nyttige lenker:
Mål og ambisjoner:

Nyhetssaker og debatt:

Webinar og podcast:

Statistikk og tall:

Fornybar energi:

Jord- og skogbruk:

Transport:

Mat og matsvinn:

Avfall og gjenvinning:

Kommunedelplan for klima og energi for perioden 2023-2030 ble vedtatt i kommunestyret 29.08.23

Planen er lik for kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os. Til planen er det laget et handlingsprogram med konkrete tiltak, fordelt på ulike tiltaksområder i kommunen. 

Planprosessen startet i 2021, med et felles planprogram. Planen ble behandlet første gang i mars 2023, og lagt ut på høring med høringsfrist 19.mai.

Høringsinnspill ble innarbeidet, og endelig plan ble lagt frem for politisk behandling i august/september 2023.

Kontakt

Hanne Maageng Olsen
Prosjektleder klima og energi
E-post
Telefon 62 46 85 00
Mobil 41 51 68 30