Småviltjakt

 

Kommunen leier ut rypejakt på tre felt i Y-tjønnområdet i Forollhogna, og Leiran/Låggia i Knutshø for innenbygdsboende i Tynset kommune.

Søknad til all jakt og fiske gjøres på inatur.no. 

Trekning vil også foregå via inatur sine systemer, og melding og tildelt jakt samt betaling av forskudd sendes til søkere på e-post. Søknader mottatt på annen måte enn på inatur.no, vil returneres og henvises til søknad på nett.

Det er nå mulig å velge om en ønsker å delta i trekning på alle felt eller utvalgte felt. For å delta i trekning på alle felt, må det søkes på alle felt.

Y-tjønnområdet

 • Rypejakta i perioden 10.-19. september deles inn i to perioder på fem dager. Y-tjønnområdet deles inn i tre jaktfelt; Enmolægeret, Tjuvholttangen og Y-tjønnan.
 • Jakta tildeles lag på fire personer, der inntil to av disse kan være utenbygdsboende.
 • Leie av jakta inkluderer leie av bu.
 • Hvert lag velger en formann som sender inn søknad på vegne av laget og er kommunens kontaktperson
 • Det kan være inntil fire hunder pr lag
 • På bakgrunn av taksert høstbestand vil det settes en bag limit

 

Leiran/Låggia

 • Jakta i Leiran/Låggia tildeles to innenbygds jegere
 • Jakta leies ut i perioden 10. september – 23. desember

 

Generelt

 • De som trekkes ut og som takker ja til rypejakt må stå over trekning de påfølgende tre år. En jeger som har hatt jakt i Knutshø, kan vedkommende likevel søke jakt i Forollhogna påfølgende år og motsatt
 • Jegere mellom 14 og 16 år som er med på opplæringsjakt i kommunens områder løser ikke eget kort. Derimot gjelder eventuelle skutte ryper i kvote/baglimit til ansvarlig jeger
 • Etter jakta må alle jegerne avgi jaktrapport innen to dager. De som ikke leverer rapport, må stå over jakt de påfølgende 5 år

Priser

Jakta fakturers med én felles sum til formann. Jegere som trekker seg får ikke tilbakebetalt fra kommunen, men må gjøre opp dette innad i laget. Laget kan velge å trekke seg fra jakta, og jakta blir tildelt neste lag på reservelista. Info om årets priser finnes ved å følge lenkene til inatur.no over til de ulike jaktfeltene.

 

 

Adresse

Postadresse
Gjelen 3
2560 Alvdal

Besøksadresse
Steigjelen 38
2560 Alvdal