Natur og miljø

Miljø- og utmarksforvaltning i Tynset kommune ivaretas av enhet for landbruk og miljø som er en felles driftsenhet for Tynset og Alvdal opprettet i 2005 og lokalisert på Storsteigen Videregående Skole i Alvdal. Enheten har også ansvar for landbruks- og næringssaker.

Adresse

Postadresse
Gjelen 3
2560 Alvdal

Besøksadresse
Steigjelen 38
2560 Alvdal