Motorferdsel i utmark

For å verne vår natur mest mulig reguleres motorferdsel i utmark av lover og forskrifter. Disse finner du i høyre marg.

Det er kun personer med tillatelse som får drive leiekjøring i utmark.

Dette må søkes om, og tillatelse tildeles for en fireårsperiode. Det kan søkes om dispensasjon.

 

 

 

Adresse

Postadresse
Gjelen 3
2560 Alvdal

Besøksadresse
Steigjelen 38
2560 Alvdal