Fåset barnehage

Foto: Privat

Oppvekstsenteret ligger i grenda Fåset, 8 km sør/vest for Tynset sentrum.

Barnehagen har en avdeling med barn i alderen 1.-6.år. I 2020/2021 er det 17 barn i barnehagen.

Skolen er  fådelt , med 3-deling fra 1.-7.trinn. I 2020/2021 er det 59 elever. Sfo-tilbud morgen og ettermiddag.

Personalgruppa består av 18 medarbeidere.

Fåset barnehage

Administrasjon skole og barnehage
MyKid
Redusert foreldrebetaling
Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass:

  

Vedtekter kommunale barnehager
Årsplan Fåset barnehage

Kontakt

Hege Hoel
Konsulent/prosjektleder
E-post
Telefon 62 48 50 40
Mobil 954 80 117

Adresse

Fåset barnehage
Sagenggrubba

2500 Tynset