Informasjon barnehager

Hvis du bruker nettleser internett Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, det anbefales da å bruke Google Chrome eller velge pdf filen. 

Informasjon barnehager

Administrasjon skole og barnehage
Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass:

  

Vedtekter kommunale barnehager