Kvikne barnehage

Kvikne skole og barnehage er organisert som et tjenesteområde, der rektor er enhetsleder. Barnehagen ble åpnet 1991, og den ligger i samme bygg som skolen. Våren 2011 ble barnehage og skole bygd på og renovert. Nå har vi fått store, lyse og flotte lokaler med tilgang til blant annet bibliotek og flerbrukshall. Barnehagen ligger fint til, med korte avstander til skog og mark. I nærområdet har vi både lysløype, gapahuk og lavvo.

Kvikne barnehage

Administrasjon skole og barnehage
Redusert foreldrebetaling
Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass:

  

Velkommen til Kvikne barnehage
Vedtekter kommunale barnehager

Kontakt

Ann Merete Nymoen
Styrer
E-post
Telefon 62485525/62485526
Mobil 479 09 585

Adresse

Vollanveien 54

2510 Kvikne