Eggen barnehage

Konstituert styrer v/Eggen Barnehage May Helen Hansson

eggenbarnehage.no     facebook

Hustelefon barnehagen: 62 48 01 07 epost: post@eggenbarnehage.no
Veslegga: tlf.nr. 482 82 403 epost: veslegga@eggenbarnehage.no
Storegga: tlf.nr. 906 28 626 epost: storegga@eggenbarnehage.no

Vedtekter (PDF, 36 kB)

Adresse: Vedalen 41, 2500 Tynset

Søknadsskjema barnehageplass. Informasjonsskriv

Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass:


Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen:


   

Betalingssatser. Åpningstider. Planleggingsdager

Adresse

Vedalen 41

2500 Tynset