Lekestua barnehage

Styrer i Lekestua barnehage: Hild Nytrøen, tlf. 918 18 609. Tlf.nr. barnehagen: 407 23 258

epost: styrer@lekestua.org

Facebook
 

 

Søknadsskjema/oppsigelse barnehage. Informasjonsskriv