Lekestua barnehage

Styrer i Lekestua barnehage: Hild Nytrøen, tlf. 918 18 609. Tlf.nr. barnehagen: 407 23 258

Send e-post til styrer@lekestua.org

Gå til Facebooksiden for lekestua barnehage