Kvikne skole og barnehage

Kvikne skole er fådelt med 55 elever fordelt på 1.- 10. trinn. Barnehagen har 16 barn i barnehageåret 2023-2024. Ansatte: 24.  Det er SFO tilbud hver morgen, hele onsdag og enkelte ettermiddager. 

Telefonnummer til Kvikne skole og barnehage: 488 97 028 eller 474 69 693.
 

Handlingsplan mot mobbing
Rektor er ansvarlig for at undersøkelsen gjennomføres og selve arbeidet med å bearbeide resultatene for hele skolen Kontaktlæreren gjennomfører mobbeundersøkelsen i sin klasse. Kontaktlærer bearbeider resultatene i sin klasse Problemer som kommer fram omkring klassemiljøet arbeider klassen og kontaktlærer med. Avdekkes det problemer som går på skolemiljøet skal elevrådet være med på arbeidet. FAU skal være med på å vurdere tiltak som skal gjøres på skolen etter at undersøkelsen er gjennomført og resultatene er lagt fram

 

Uteliv - uteskole
Bakgrunn og innledning • FYSAK er en forkortelse for fysisk aktivitet. • FYSAK er et arbeidskonsept som først ble lansert i Nordland fylke i 1995/96 • Etter initiativ fra Sosial- og helsedirektoratet samarbeider Nordland fylkeskommune med direktoratet om etablering av tilsvarende modeller i andre fylker. • Representanter fra Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark besøkte Tynset kommune høsten 2005, gav informasjon om FYSAK, og oppfordret kommunen til å arbeide for å bli FYSAK-kommune. • Hedmark ble FYSAK-fylke i 2006. • Kommunestyret i Tynset vedtok 28.02.2006 å søke fylkeskommunen om å bli FYSAK-kommune, og ble godkjent som FYSAK-kommune samme år, sammen med 7 andre Hedmark-kommuner. • Hedmark fylkeskommune og fylkesmannens helseavdeling har lansert 5 satsingsområder for å bedre innbyggernes helse: 1) Fysisk aktivitet – hvor FYSAK kan være et viktig arbeidskonsept 2) Kosthold 3) Mental helse 4) Mot rus og røyk 5) Trygge Lokalsamfunn – som et arbeidskonsept Dette bør også være satsingsområder i Tynset kommunes helsetjeneste

 

 

 

 

Adresse

Vollanveien 54

2512 Kvikne