Kvikne skole og barnehage

Kvikne skole er fådelt med 55 elever fordelt på 1.- 10. trinn. Barnehagen har 11 barn i barnehageåret 2021-2022. Ansatte: 24.  Det er SFO tilbud hver morgen, hele onsdag og enkelte ettermiddager. 

Ansatte Kvikne skole/barnehage
Handlingsplan mot mobbing
Skjema-skole

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Skole Skjema Skjema
Fåset skole SFO
 
Kvikne skole SFO
 
Tynset barneskole SFO
 
Tylldalen skole SFO innmelding/utmelding
 
Innmelding av elev 1. - 8. kl
Kulturskolen Skjema Re-registrering
Søknad om skoleskyss Skjema  
Vedtekter kommunal SFO  
Informasjon og skjema redusert foreldrebetaling sfo

Informasjon (PDF, 92 kB)

Forskrift (redusert foreldrebetaling)

Skjema (pdf) (PDF, 109 kB)

Skjema (word) (DOCX, 49 kB)  

 

  

 

 

Uteliv - uteskole

 

 

Adresse

Vollanveien 54

2512 Kvikne