Kvikne skole og barnehage

Kvikne skole er fådelt med 57 elever fordelt på 1.- 10. trinn. Barnehagen har 8 barn i barnehageåret 2020-2021. Ansatte: 24.  Det er SFO tilbud hver morgen, hele onsdag og enkelte ettermiddager. 

Kvikne skole

Ansatte Kvikne skole/barnehage
Handlingsplan mot mobbing
Skjema-skole

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Skole Skjema Skjema
Fåset skole SFO
Kvikne skole SFO
Tynset barneskole SFO
Tylldalen skole SFO word (DOC, 61 kB)
Innmelding av elev 1. - 8. kl
Kulturskolen Skjema Re-registrering
Søknad om skoleskyss Skjema  
Vedtekter kommunal SFO  

Forskrift (redusert foreldrebetaling)   

 

  

 

 

Uteliv - uteskole

 

 

Adresse

Vollanveien 54

2512 Kvikne