Tynset barneskole

Skolen ligger i Tynset sentrum med gangavstand til ungdomsskole, videregående skoler og kommuneadministrasjonen. Vi har 2 flotte idrettshaller og basseng like i nærheten. Tynset barneskole er en åpen skole. Hvem som helst er velkommen til å besøke skolen. Ved å bruke utstillinger og gallerier gir elevene skolen et "personlig" preg med fin variasjon i forhold til årstider og høytider.
Lærerne er organisert i team. Teamet har ansvar for et trinn og skal, med få unntak, dekke alle faglige behov på trinnet. Elevene er organisert i sju enheter med hvert sitt baserom som blir kalt landskap. I 2022/2023 er det 341 elever ved skolen.

 
Skjema, informasjonsskriv - skole

 

Kontakt

Marte Grann Vingelen
Rektor
E-post
Telefon 62 48 50 70
Mobil 47 46 55 72
Mari Hoel Sandberg
Assisterende rektor
E-post
Telefon 62 48 50 70
Mobil 48 05 88 61
Liv Randi Storli
Førstesekretær/leder SFO
E-post
Telefon 62 48 50 70

Adresse

Holmengata 2

2500 Tynset