Overnatting

Inatur - Nettbasert markedssted for utleie av hytter i norsk natur
Hogstad camping

Gå til hjemmesiden for Hokstad camping
Hogstad, 2500 Tynset
Gå til Facebooksiden
TLF: 909 12 181/917 98 072
Sende e-post til hogstadcamping@gmail.com

Leier ut en hytte på Kvikne med plass til 9, plass til bobil og campingvogn på sommeren.

Aakerøien camping

Aakerøien camping leier ut hytter til fiskere.
Gå til nettsiden for Aakerøien camping 
Telnesveien 608, 2500 Tynset (ca. 7 km fra Tynset sentrum)
TLF: 908 48 435
Gå til Facebooksiden
Send e-post til aakeroiencamp@gmail.com

Orkelbogen Friluftssenter

Gå til hjemmesiden for Orkelbogen Friluftssenter
Gården ligger i Kvikneskogen, omtrent en mil sør for Kvikne sentrum.
TLF: 467 42 000
Send e-post til post@orkelbogen.no
Gå til Kontaktskjema
Gå til Facebooksiden

Savalen Fjellhotell & Spa

Gå til hjemmesiden for Savalen Fjellhotell & Spa
Adresse: Savalen, 2500 Tynset. (20 km fra Tynset sentrum).
Telefon: 62 47 17 00. Faks: 62 47 17 01. Booking: 62 47 17 17
Send e-post til post@savalen.no
Gå til Facebooksiden

Savalen Seter

Gå til hjemmesiden til Savalen Seter
Adresse: Savalen, 2500 Tynset (20 km fra Tynset sentrum).
Telefon: 62 48 47 46/ 908 91 350.
Send e-post til setra@savalenseter.no 

Tynset Rom & Camping
Telstad

Gå til hjemmesiden for Telstad 
Adresse: Telneset v/Erling Birger Semmingsen, 2500 Tynset
TLF: 916 63 184/913 99 406
Send e-post til post@telstad.no
Gå til Facebooksiden

Tron Ungdomssenter
Rausjødalen Setermeieri


Gå til Facebooksiden til Rausjødalen setermeieri
2540 Tolga
Tlf.: 993 35 677
Send e-post til info@rausjodalen.no

Leier ut seter og liten bu i juli. Kjør mot Brydalen og ta av fra Brydalsveien på bomvei. Følg veien til ende. 

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 62 48 50 00

Åpningstid kl. 10.00 - 15.00