El-sykkel til utlån

Tynset kommune har 2 El-sykler til utlån.

Aldergrense for bruk av sykkel er 18 år. Sykkelen kan lånes for helg og ellers inntil 2 dager. Hvis sykkelen lånes over natt, må den være innelåst når den ikke er i bruk.

Ta kontakt med Servicetorget mandag - fredag mellom 10.00 og 15.00 på tlf 62 48 50 00 for avtale om utlån.

På lørdager kl 11.00 - 14.00 er det Biblioteket som ha ansvar for utlån, ta kontakt med Biblioteket på tlf 940 17 210.