Endelig vedtak - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Tynset kommune

Kommunestyret vedtok i møte den 19.09.2023, i sak 75/23, Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2023–2035 med tilhørende handlingsprogram.  

Hovedformålet med kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø er å øke kunnskapen om lokale kulturminner, og gi et godt grunnlag for en helhetlig kulturminneforvaltning. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:   

Gå til Særutskrift sak 75/23 fra møte 1 9.09.23 (PDF, 131 kB)

Gå til Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer med handlingsprogram (PDF, 21 MB)