Forlengelse av strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Informasjon om tilbakebetaling og forlengelse av strømstøtteordningen

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Lotteri- og stiftelsestilsynet i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen fremover. Kommunene skal derfor ikke behandle nye søknader om strømstøtte. De frivillige lag og organisasjonene skal søke via skjema til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til kvartalsvise søknader. Søknadsskjema for perioden april-juni 2022 åpner tidligst medio august.

Gå til strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no

Gå til strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner - Lottstift