Forlengelse av strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Informasjon om tilbakebetaling og forlengelse av strømstøtteordningen.

Kultur- og likestillingsdepartementet har gitt Lotteri- og stiftelsestilsynet i oppdrag å forvalte tilskuddsordningen fremover. Kommunene skal derfor ikke behandle nye søknader om strømstøtte. Organisasjonene skal søke via skjema til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det legges opp til kvartalsvise søknader med mulighet til å søke for andre kvartal 2022 tidligst i august.

Last ned og les mer om ordningen på Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no