Nytt timebestillingssystem for Tynset Legesenter fra 1. oktober 2022

Det innføres nytt timebestillingssystem ved Tynset legesenter fra 1. oktober 2022.

Tynset legesenter går fra 1.oktober 2022 over til nytt timebestillingssystem.

Liknende system er i bruk ved mange legesentre med godt hell. Erfaringen er at ventetiden kortes ned fra uker til dager og målet er at flesteparten vil få time samme dag som de henvender seg.

Timebestilling vil foregå via Helsenorge som pasientene allerede kjenner til.

På Helsenorge kan man fornye resepter, sende oss beskjeder og bestille timer gratis.

Timebestillinger sendt før klokken 11:30 på formiddagen, er garantert tilbakemelding samme dag. Svar på timebestillinger sendes fortløpende fra klokken 08.00 - viktig å sjekke telefonen for svar, du kan få time på kort varsel. Opplys gjerne kort hva timen gjelder og behov for drosje hvis dette er aktuelt. Bestilling av time frem i tid er ikke mulig.

Vi oppfordrer folk til å benytte Helsenorge, men er også tilgjengelig på telefon 62 48 51 60.

Akutt sykdom eller skade som krever øyeblikkelig hjelp varsles og tas imot som før.

Vi ser frem til kortere ventetid, mindre flytting av timer og tettere oppfølging av fastlegen.

Med hilsen Tynset legesenter.

Slik laster du ned og logger deg på Helsenorge-appen. (PDF, 146 kB)