UngINN

Ung kultur Ungdom er viktig, ungdom er fremtiden!
Ungdom som blir sett og satset på, er en stor ressurs. Innlandet fylkeskommune skal bidra til å fremme helse og motvirke sosiale forskjeller. Vi skal legge til rette for god læring og utviklingsmuligheter, gode livsvilkår, skape inkluderende oppvekstmiljø og attraktive lokalsamfunn, blant annet gjennom gode kunst- og kulturtilbud.

Hva er UngINN? UngINN-kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året du er 21 år. UngINN gir rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket. Med UngINN gjør vi det enklere for ungdom å benytte seg av kulturtilbudene i Innlandet. UngINN har refusjonsavtaler med kulturarenaer i hele storfylket, slik at UngINN skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Last inn informasjon om UngINN. (PDF, 92 kB)