Vakttelefon og informasjon for beitelag/beitebrukere i forbindelse med rovdyrangrep

Alvdal kommune ved enheten landbruk og miljø har det administrative ansvaret for det interkommunale skadefellingssamarbeidet i Nord-Østerdal og Engerdal. Det vil si at kontoret kan bistå beitelag, reinbeitedistrikt og øvrige beitebrukere ved rovdyrangrep i beitesesongen, samt eventuelle spørsmål som dukker opp i forbindelse med rovdyrangrep/rovdyrskader i beitesesongen i alle kommuner innenfor samarbeidet. Beitebrukere kan fortsatt be om hjelp fra egen kommune, eller ta kontakt med vakttelefonen til det interkommunale samarbeidet. Vakttelefon  interkommunal vakttelefon i forbindelse med rovdyrangrep (driftes av Alvdal kommune) Telefon: 457 25 798 (utenfor beitesesong 624 89 000). Telefonen er betjent i tidsrommet 10.6 – 10.9.2024 (send SMS dersom det ikke oppnås kontakt, det kan være flere som ringer, eller korte perioder utenfor dekning). 

Gå til informasjonsskriv (PDF, 269 kB) for beitelag/brukere for mer informasjon ved nødvendig behov.