Eidsfossen kraftverk - fordelingsbassenget

Bilder fra fordelingsbassenget

Bassenget sett fra nedsida når du kommer opp fra RV
Damhuset hvor de regulerte vanntilførselen til kraftstasjonen
Dammen sett fra vest
Damhuset
Inntaket fra dammen i Orkla (ved veien)

(Tekst og foto Jon Ole Hokstad)