Kraftstasjonsbygninga

Kraftstasjonsbygget ligger et stykke nedafor dammen og er ikke synlig fra veien. Som bildene viser, er det ei praktfull bygning, og den er ganske godt bevart etter så lang tid uten verken indre eller ytre vedlikehold. Største forfallet er at alle de små vinduene er knust.

Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

Dette må være en av de første vannklossettene i Nord- Østerdalen
Klikk for stort bilde Muren har holdt seg fantastisk godt til å være så gammel.

Foto og tekst Jon Ole Hokstad