Nasjonal ramme for vindkraft

Mandag 26. august 2019 var det holdt et miniseminar på Tynset med bakgrunn i NVEs forslag til Nasjonale rammer for vindkraft.

Dokumentene fra dette miniseminaret ser du her: