Avlastning/avlastning utenfor institusjon

Avlastning kan gis til familier med stor omsorgstyngde. Tjenesten gis etter behov til foreldre/omsorgsgivere for å gi økt mulighet for nødvendig overskudd til omsorgsoppgavene.

Avlastning tildeles i institusjon i form av opphold i avlastningsbolig innen Tjenesten for funksjonshemmede eller i form av avlastning utenfor institusjon knyttet til private hjem.

Avlastning tildeles ikke på tider hvor bruker har tilgang på andre offentlige tjenester som barnehage, skole og SFO.

Det kan søkes ekstra avlastning i høytider og ferier.

Avlastningsboligen har tilrettelagte rom med bad. Boligen har felles kjøkken, stue og aktivitetsrom.

Brukeren får dekket sine behov for bistand, omsorg og aktivitet av et kvalifisert personale i heldøgns turnus. Alle skal føle seg sett og verdsatt og ha et trygt og meningsfylt opphold hos oss. Viktige prinsipper er selvstendiggjøring, selvbestemmelse og retten til å handle på egne vegne med støtte fra personalet.

Vi vektlegger den enkeltes dagsform og behov, og tilpasser aktivitetene deretter.

Avlastningsbolig - brosjyre (PDF, 333 kB)

Søk helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Sveinar Aasgård
Teamleder
E-post