Ledsagerbevis

Ledsagerbevis gjelder for funksjonshemmede. Ledsagerbevis bidrar
til at ledsager kan komme gratis inn på ulike kulturtilbud og offentlige transportmidler. Ordningen gjelder så lenge funksjonshemmingen er definert ved legeattest.

Ledsagerbevis administreres av Tjenesten for funksjonshemmede.

Kontakt

Knut Aaseng
Tjenesteområdeleder
E-post
Telefon 402 14 995