Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring gis funksjonshemmede i Tynset kommune som av ulike årsaker er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen. Målsettingen er å opprettholde funksjoner og oppleve mestring i forhold til dagliglivets gjøremål. Tjenesten som blir tildelt av kommunen vil være tilpasset dine behov.

Søk helse- og omsorgstjenester