Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov på grunn av funksjonshemming eller sosiale utfordringer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

Støttekontakt kan være noe for deg om du har behov for bistand til sosial kontakt på grunnlag av redusert fysisk/psykisk/kognitiv funksjon, sosiale problemer eller rusmisbruk.

Man kan også søke om støttekontakt hvis man har behov for sosial trening av ulike årsaker og for å ivareta interesser og ferdigheter som grunnlag for økt fysisk og psykisk livskvalitet.

Tjenesten ytes av flere tjenesteområder innen helse og omsorg.

Ledsagerbevis kreves.

Tjenesten støttekontakt kan gis som gruppetilbud sammen med flere tjenestemottakere.

Søk helse- og omsorgstjenester