Hjelpemidler

 

Ved kortvarig behov lånes hjelpemidler til deg selv eller andre hos kommunalt hjelpemiddellager ved sykdom, skade og/eller planlagte operasjoner. Det trengs ikke henvisning fra lege. Hjelpemidlene skal hentes og leveres av vedkommende. Det er gratis å låne hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager.  

Utlånsperioden er i tre måneder, men kan forlenges ved behov. Retur av hjelpemidler skal skje umiddelbart etter at behovet opphører. Dette for at vi skal ha hjelpemidler på kommunalt lager til enhver tid. Viktig at utstyret leveres tilbake i rengjort stand.

Kommunalt hjelpemiddellager driftes av ergoterapitjenesten i kommunen. Ergoterapeut i 20 % stilling har ansvaret for utlån og innlevering: Åpningstid onsdag 08-15.30 tlf. 969 42 405. Adresse: Tylldalsveien 1A, innkjørsel mellom Tjønnmosenter og Tronstua barnehage.

Strømpepåtrekker, gripetang og støttehåndtak lånes ikke ut. Det må vedkommende kjøpe selv. 

Disse hjelpemidlene selges av blant annet:

Her er en oversikt over hjelpemidler som kan lånes:  

  • Rullator 
  • Rullestol, manuell 
  • Underarmsrullator 
  • Arbeidsstol
  • coxit-stol - utlånstid 14 dager
  • Toalettforhøyer 
  • Toalettstol 
  • DusjkrakkDusjstol  
  • Forhøyningsklosser

Har du fått en varig funksjonsnedsettelse (over 2 år), kan du kontakte kommunal ergoterapeut. De vil vurdere behovet, og søke de aktuelle hjelpemidlene gjennom NAV Hjelpemiddelsentral innlandet, avdeling Elverum.