Vedtakskontoret


 
 • Mottar søknader og eventuelt veileder i forhold til utfylling innenfor følgende områder:
  • Trygghetsalarm med GPS
  • Støttekontakt
  • Omsorgsstønad
  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Avlastning utenfor institusjon
  • Praktisk bistand
  • Praktisk bistand med opplæring
  • Hjemmesykepleie/helsetjenester i hjemmet
  • Dagsenter/dagtilbud (Litun senter og Tjønnmosenteret)
  • Helsetjenester i hjemmet/ psykiatri- og rustjeneste
  • Helse- og omsorgstjenester i institusjon
 • På bakgrunn av faglig vurdering fatter og sender ut vedtak på gjeldende tjenester i Helse- og omsorgstjenesten.
 • Behandler eventuelle klager på tjenestene.

Søknaden leveres Servicetorget/vedtakskontoret.
Skjema

 

Kontakt

Kenneth Lindberg
Ergoterapeut/vedtakskonsulent
E-post
Telefon 477 91 854
Irene Strand
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan
E-post
Telefon 477 91 856
Tone Finstad Rønning
Fagkonsulent
E-post
Telefon 477 91 855

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958