Samfunnsdel

I kommuneplanens samfunnsdel fokuseres det på alle sider av kommunens virksomhet. Her tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Planen beskriver strategier for utviklingen i kommunen som grunnlag for de mer kortsiktige planer og konkrete tiltak. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt i 2015.