Storviltjakt

Kommunen leier ut reinsdyrjakt på villrein i områdene Y-tjønnan og Magnillkroken i Forollhogna, og Leiran/Låggia i Knutshø for innenbygdsboende i Tynset kommune.

Søknad til all jakt og fiske gjøres på inatur.no. Søknadsfrist 1. mai.  

Trekning vil også foregå via inatur.no sine systemer, og melding og tildelt jakt samt betaling av forskudd sendes til søkere på e-post. Søknader mottatt på annen måte enn på inatur.no, vil returneres og henvises til søknad på nett.

Det er nå mulig å velge om en ønsker å delta i trekning på alle eller bare noen kortkategorier. For å delta i trekning på alle kortkategorier, må det søkes på alle kategorier.

Villreinjakta starter 20. august og varer til kvoten er tatt, eller fram til 20. september.

Reinsjakt på kalv, simle, liten og stor bukk tildeles etter loddtrekning. De som ikke tildeles jakt, settes på reserveliste.

Søkere som tildeles og takker ja til reinsdyrjakt, må stå over de fire påfølgende årene før de blir med i ny trekning. De som blir tildelt storbukk, må stå over trekningen av storbukk de påfølgende 10 årene, men kan etter fire år være med i trekning på andre kortkategorier.

Søknadsfrist 1. mai

De som blir trukket ut får e-post med informasjon om betaling og en lenke til betalingsløsning over nett

Oppdatert informasjon legges ut på inatur.no


Fangstrapport:

Kjeve for aldersbestemmelse skal sammen med utfylt jaktkort leveres Tynset kommune umiddelbart etter avslutta jakt. De som ikke leverer fangstrapport, må stå over jakt de påfølgende 5 år.

Betaling og pris

For å takke ja til tildelt jakt må jeger betale forskudd via betalingslink tilsendt fra inatur.no. Info om årets priser finnes ved å følge lenkene til inatur.no over til de ulike kortkategoriene.

Adresse

Postadresse
Gjelen 3
2560 Alvdal

Besøksadresse
Steigjelen 38
2560 Alvdal