Serverings- salgs- og skjenkebevillinger

Retningslinjene for salg og skjenking av alkohol i Tynset kommune tar utgangspunkt i alkoholloven. 

Salgsbevilling

Skal du selge alkohol, må du søke om salgsbevilling.
 

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol, må søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol.

Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden blir søkeren bedt om å gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Vedlegg som må følge søknad om salgsbevilling

 • Aksjeselskaper må sende inn aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierforholdene i virksomheten
 • Opplysninger om eventuelle bakenforliggende eierforhold
 • Adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt eller franchiseavtale
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Hvis prøven ikke er avlagt i Tynset må du legge ved bekreftelse.
 • Eventuell kjøpekontrakt.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og leder for Psykisk helsetjeneste. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Gå til alkoholloven

Serverings- og skjenkebevillinger

For restauranter, hoteller, puber eller barer som skal servere mat, og/eller alkohol.
 

Når trenger du serverings- og skjenkebevilling?

 • Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling.
 • Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg.
 • Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serverings- og skjenkebevilling?

 • Serverings- og skjenkebevillingen gis til selskapet som skal drive stedet.
 • Alkoholloven og serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel for både styrer og stedfortreder.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven for å kunne søke om skjenkebevilling.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kurset "Ansvarlig vertskap".
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling.

Hvordan søke om serverings- og skjenkebevilling?

 

Vedlegg som må følge søknad om serverings- og skjenkebevilling

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet.
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder og styrer på stedet.
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder på stedet.
 • Bevis for bestått kurs "Ansvarlig vertskap" på styrer og stedfortreder.
 • Adkomstdokumenter, for eksempel leiekontrakt eller skjøte. Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
 • Grunneiers tillatelse til uteservering.
 • Tegning av lokalet inne og ute.
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent.
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper.
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling kan være inntil tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet og leder for Psykisk helsetjeneste. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen. Vedtak om  skjenkebevilling gjøres av kommunestyre. 

Lover og forskrifter

Gå til alkoholloven
Gå til serveringsloven

Skjenkebevilling for en enkelt bestemt anledning

Når trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • Du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling.
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område. Ved utendørs servering må det legges ved en tegning som viser et avgrenset område hvor det skal skjenkes.

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenke-ansvarlig må være fylt 20 år.
 • Det må også oppgis en stedfortreder, må også være fylt 20 år.
 • Det er ikke tillatt å reklamere på sosiale medier for salg av alkoholholdig drikke.

Hva koster det?

Hvordan søke?

Gå til skjema for enkeltanledning

Hvor lang tid tar det å få svar?

Søknadene sendes på høring til politiet og leder for Psykisk helsetjeneste. 

Dette medfører at behandlingstiden er inntil tre uker.

Kontakt

Servicetorget
E-post
Telefon 62 48 50 00

Åpningstid kl. 10.00 - 15.00

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958