Skjema

Tynset kommunes skjema - Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Forklaring til bruk av kommunens skjemaer

Forklaring til bruk av skjemaene

Elektronisk skjema (søknad om plass i barnehage) fylles ut på skjermen og sendes mottaker ved å trykke på send-knappen. Data overføres direkte til det aktuelle fagsystemet.

De andre skjemaene kan fylles ut på skjermen før du skriver dem ut (skjema i word-format), eller du kan skrive ut ett eksemplar og fylle det ut manuelt før du signerer og sender skjemaet til Servicetorget/tjenesteområde som vanlig post.

De fleste skjemaene finnes i to formater: word og pdf. Skjema i pdf-format er normalt lettere å laste ned enn skjema i word-format.

Skjema i word-format kan du fylle ut på skjermen og laste ned og lagre på din egen PC. Ved utfylling på skjerm manøvrerer du skjemaene ved hjelp av Tab-tasten.

Eventuelle avkryssingsbokser aktiveres ved å venstreklikke med musa.

Skjema i pdf-format trenger Acrobat Reader, et tilleggsprogram til nettleseren som du kan laste ned gratis herfra, om du ikke allerede har det innstallert. Det er ikke mulig å fylle ut på skjermen når du bruker pdf-formatet.

Skjema blanketter fra statlige instanser 

Du kan ofte ha behov for andre skjema/blanketter enn de du finner på Tynset kommunes hjemmeside, når du skal sende søknad/melding til kommunen. Dette gjelder spesielt byggesaker. Disse skjemaene/blankettene finner du linker til, nedenfor lista over kommunens skjema.

Kommunens skjema

Barnehage

Søknad om barnehageplass:

elektronisk


Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen:


   

Skole

 

Skole Skjema Skjema
Fåset skole SFO
Kvikne skole SFO
Tynset barneskole SFO word  (DOC, 61 kB) pdf (PDF, 146 kB)
Tylldalen skole SFO Word  (DOC, 57 kB) pdf (PDF, 40 kB)
Innmelding av elev 1. - 8. kl
Kulturskolen Skjema Re-registrering

 

 

Tynset pedagogiske senter
A Søknad spesialundervisning for voksne
B Søknad spesialundervisning i interkommunal gruppe
C Søknad spesialundervisning i dramagruppe

 

Skjema - PPT og logopedtjenesten

 

Tittel Skjema Skjema
Henvisning til logoped (Voksne)
Henvisning til logoped
Henvisning til PPT systemsak
Henvisning til PPT individsak
Observasjon barnehage  
Observasjon skole  

 

 

Barnevernet
Melding til Barnevernet
Forespørsel om partsinnsyn

 

 

 

Kultur, fritid og idrett
Søknad om ledsagerbevis
Søknadsskjema Idrettsfondet
Søknadsskjema Kulturfond
Søknad om aktivitetskort
     

 

Tynset sansesenter
Tynset opplæringssenter
Søknadsskjema eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne
Søknad om fritak til plikt om opplæring
Søknad om realkompetanseopplæring

 

Spredt avløp/privat avløp
BUT - Barne- og ungdomsteam
Henvisning til BUT

 

Helse, pleie og omsorg
Søknadsskjema - Rehabilitering, helse- og omsorgstjenester, omsorgslønn, trygghetsalarm
Henvendelseom individuell plan
Oppringerliste trygghetsalarm  

 

Tekniske tjenester og drift

 Gravemelding.no (Telenor)

Melding om gravearbeid
Søknad om kommunal bolig   pdf (PDF, 86 kB)
Søknad om tilknytning til kommunalt
vann- og avløpsanlegg
Søknad om vannmåler
Søknad om gebyrendringer
Tomtesøknad
Melding om innstallering av ildsted/
reperasjon av røykpipe
 
Fritak for feie- og tilsynsgebyr  

 

Plan, bygg og eiendom

Rekvisisjon kartforretning/søknad om deling
(Søknad om tiltak/deling - Krav om matrikulering av enheter somikke krever behandling etter PBL - Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

Skjema byggesak link
Skjema eiendomssak link
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
ved erverv av fast eiendom
link
Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom link

 

Diverse skjema
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede word (DOC, 57 kB) pdf (PDF, 89 kB)
 
Godtgjøring folkevalgte  
Søknad om skatteattest  
Søknad om skjenkebevilling
enkeltanledning
   
Søknad om serveringsbevilling    
Søknad om skjenkebevilling    
Søknad om bevilling til salg av alkohol
gruppe 1
   
Søknad om støtte fra Næringsfondet  
Søknad om økonomisk stønad  
Motorferdsel i utmark  
Skjema/blanketter fra statlige instanser 
Husbankens blanketter
Skatteetatens blanketter
Brønnøysundregistrenes blanketter
NAV's blanketter
Blanketter for byggesak
Statlig blankettarkiv
Altinn

 

Test - Skjenkebevilling