Skjema

Tynset kommunes skjema - Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Kommunens skjema

Barnehage

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Søknad om barnehageplass:

Linken til elektronisk skjema
fungerer for tiden ikke - søk på papir


Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen:

Skjema


   

Tynset pedagogiske senter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

A Søknad spesialundervisning for voksne
B Søknad spesialundervisning i interkommunal gruppe
C Søknad spesialundervisning i dramagruppe

 

Skjema - PPT og logopedtjenesten

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Tittel Skjema Skjema
Henvisning til logoped (Voksne)
Henvisning til logoped
Henvisning til PPT systemsak
Henvisning til PPT individsak
Observasjon barnehage  
Observasjon skole  

 

 

Barnevernet

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Melding til Barnevernet
Forespørsel om partsinnsyn

 

 

 

Kultur, fritid og idrett

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Søknad om ledsagerbevis
Søknadsskjema Idrettsfond
 
Søknadsskjema Kulturfond
 
Søknad om aktivitetskort
     

 

Tynset sansesenter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Søknad om time

 

Tynset opplæringssenter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Søknadsskjema eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne
Søknad om fritak til plikt om opplæring
Søknad om realkompetanseopplæring

 

Spredt avløp/privat avløp
Helse, pleie og omsorg
Søknadsskjema - Rehabilitering, helse- og omsorgstjenester, omsorgslønn, trygghetsalarm
 
 
Henvendelseom individuell plan
Oppringerliste trygghetsalarm  

 

Tekniske tjenester og drift

 Gravemelding.no (Telenor)

Melding om gravearbeid
Søknad om kommunal bolig skjema  
Søknad om tilknytning til kommunalt
vann- og avløpsanlegg
Søknad om vannmåler
 
Søknad om gebyrendringer
 
Tomtesøknad
Melding om innstallering av ildsted/
reperasjon av røykpipe
 
Fritak for feie- og tilsynsgebyr  

 

Plan, bygg og eiendom

Rekvisisjon kartforretning/søknad om deling
(Søknad om tiltak/deling - Krav om matrikulering av enheter somikke krever behandling etter PBL - Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

Skjema byggesak link
Skjema eiendomssak link
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
ved erverv av fast eiendom
link
Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom link

 

Diverse skjema
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede word (DOC, 57 kB) pdf (PDF, 89 kB)
 
Godtgjøring folkevalgte  
Søknad om skatteattest  
Søknad om skjenkebevilling
enkeltanledning
skjema
 
 
Søknad om skjenke- og serveringsbevilling skjema
 
 
Søknad om serveringsbevilling skjema pdf (PDF, 105 kB)  
Søknad om skjenkebevilling    
Søknad om bevilling til salg av alkohol
gruppe 1
   
Søknad om støtte fra Næringsfondet
 
 
Søknad om økonomisk stønad  
Motorferdsel i utmark  
TT-kort
Skjema/blanketter fra statlige instanser 
Husbankens blanketter
Skatteetatens blanketter
Brønnøysundregistrenes blanketter
NAV's blanketter
Blanketter for byggesak
Statlig blankettarkiv
Altinn

 

Skjema-skole

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Skole Skjema Skjema
Fåset skole SFO
Kvikne skole SFO
Tynset barneskole SFO
Tylldalen skole SFO word (DOC, 58 kB)
Innmelding av elev 1. - 8. kl
Kulturskolen Skjema Re-registrering
Søknad om skoleskyss Skjema  
Vedtekter kommunal SFO