Skjema

Tynset kommunes skjema - Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Tynset pedagogiske senter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

 

Skjema - PPT og logopedtjenesten

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Tittel
Prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage
Last ned skjema prosedyre barnehage i Word format (DOCX, 28 kB)
Last ned skjema prosedyre i barnehage i PDF format (PDF, 270 kB)
Prosedyre ved henvisning til PPT - skole
Last ned skjema prosedyre skole i Word format (DOCX, 33 kB)
Last ned skjema prosedyre skole i PDF format (PDF, 224 kB)
Henvisning til logoped (Voksne)
Last ned skjema henvisning til logoped voksne i Word format (DOCX, 78 kB)
Last ned skjema henvisning til logoped voksne  i PDF format (PDF, 109 kB)
Henvisning til logoped
Last ned skjema henvisning til logoped i Word format (DOCX, 492 kB)
Last ned skjema henvisning til logoped  i PDF format (PDF, 189 kB)
Henvisning til PPT systemsak
Last ned skjema systemsak i Word (DOC, 522 kB)
Last ned skjema systemsak i PDF (PDF, 96 kB)
Henvisning til PPT individsak
Last ned skjema individsak i Word (DOC, 578 kB)
Last ned skjema individsak i PDF (PDF, 169 kB)
Prosedyrer til PPT individsak
Last ned prosedyre til individsak (PDF, 599 kB)
Observasjon barnehage
Last ned observasjon barnehage (PDF, 310 kB)
Observasjon skole
Last ned observasjon skole (PDF, 77 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - skole
Last ned veileder henvisning skole (PDF, 176 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - barnehage
Last ned veileder henvisning til barnehage (DOCX, 31 kB)

Kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet-ungdomsskolen

Last ned kartlegging datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskolen i Word (DOCX, 16 kB)
Last ned kartlegging datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskoen PDF (PDF, 208 kB)
Kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole
Last ned skjema kartlegging av datatekniske overgang vidregående skole i Word (DOCX, 17 kB)
Last ned skjema kartlegging av datatekniske hjelpemider overgang vidregående skole i PDF (PDF, 208 kB)

 

 

Barnevernet

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

 

Kultur, fritid og idrett

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

 

Tynset opplæringssenter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

 

Plan, bygg og eiendom

Rekvisisjon kartforretning/søknad om deling
(Søknad om tiltak/deling - Krav om matrikulering av enheter somikke krever behandling etter PBL - Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

Last ned rekvisisjon kartforretning/søknad om deling i PDF
Skjema byggesak
Her finner du skjema for byggesøknaden. Velger du en digital søknadsløsning får du veiledning underveis i utfyllingen. Dermed blir det enklere å sende en komplett søknad til kommunen.
Last ned skjema for eiendomssak

Last ned skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Last ned skjema erklæring grense mot naboeiendom i PDF (PDF, 123 kB)
Last ned skjema søknad om dispensasjon byggegrense og avkjørsel i PDF (PDF, 72 kB)
Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom