Skjema

Tynset kommunes skjema - Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Barnehage

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Søknad om barnehageplass:


Søknad om inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen:


   

Tynset pedagogiske senter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

A Søknad spesialundervisning for voksne
B Søknad spesialundervisning i interkommunal gruppe
C Søknad spesialundervisning i dramagruppe
E Søknad interkommunal gruppe for voksne med ervervede språkvansker word (DOC, 158 kB) pdf (PDF, 368 kB)

 

Skjema - PPT og logopedtjenesten

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Tittel Skjema Skjema
Prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage pdf (PDF, 270 kB)
Prosedyre ved henvisning til PPT - skole pdf (PDF, 224 kB)
Henvisning til logoped (Voksne)
Henvisning til logoped
Henvisning til PPT systemsak
Henvisning til PPT individsak
Prosedyrer til PPT individsak word (DOC, 669 kB) pdf (PDF, 599 kB)
Observasjon barnehage  
Observasjon skole  

Kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet-ungdomsskolen

word (DOCX, 16 kB)

 

 

Kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole

 

 

 

Barnevernet

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Melding til Barnevernet
Digital bekymringsmelding skjema  
Forespørsel om partsinnsyn

 

 

 

Kultur, fritid og idrett

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Søknad om ledsagerbevis
Søknadsskjema Idrettsfond
 
Søknadsskjema Kulturfond
 
Søknad om aktivitetskort
Leie av rom i Kulturhuset skjema  

 

Tynset opplæringssenter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Søknadsskjema eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne
Søknad om fritak til plikt om opplæring
Søknad om realkompetanseopplæring

 

Spredt avløp/privat avløp
Helse, pleie og omsorg
Søknadsskjema - Rehabilitering, helse- og omsorgstjenester, omsorgslønn, trygghetsalarm
 
 
Henvendelseom individuell plan
Oppringerliste trygghetsalarm  

 

Tekniske tjenester og drift

 Gravemelding.no (Telenor)

Melding om gravearbeid

Søknad om dispensasjon byggegrense og avkjørsel

word (DOCX, 17 kB)
Søknad om kommunal bolig skjema  
Søknad om tilknytning til kommunalt
vann- og avløpsanlegg
Søknad om vannmåler
 
Søknad om gebyrendringer
 
Tomtesøknad
Melding om innstallering av ildsted/
reperasjon av røykpipe
 
Fritak for feie- og tilsynsgebyr  

 

Plan, bygg og eiendom

Rekvisisjon kartforretning/søknad om deling
(Søknad om tiltak/deling - Krav om matrikulering av enheter somikke krever behandling etter PBL - Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

Skjema byggesak link
Skjema eiendomssak link
Egenerklæring om konsesjonsfrihet
ved erverv av fast eiendom
link
Erklæring grense mot naboeiendom
Søknad om dispensasjon byggegrense og avkjørsel
Søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom link

 

Diverse skjema (HC-kort, Næringsfondet, servering, skjenking, godtgjøring folkevalgt)
Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede word (DOC, 57 kB) pdf (PDF, 89 kB)
 
Godtgjøring folkevalgte  
Søknad om skatteattest
 
 
Søknad om skjenkebevilling
enkeltanledning
skjema
 
 
Søknad om skjenke- og serveringsbevilling skjema
 
 
Søknad om serveringsbevilling skjema pdf (PDF, 105 kB)  
Søknad om skjenkebevilling skjema  
Søknad om bevilling til salg av alkohol skjema  
Omsetningsoppgave alkoholholdig drikk skjema    
Søknad om støtte fra Næringsfondet
 
 
Søknad om økonomisk stønad
 
 
Motorferdsel i utmark

 

 
TT-kort
Skjema/blanketter fra statlige instanser 
Husbankens blanketter
Skatteetatens blanketter
Brønnøysundregistrenes blanketter
NAV's blanketter
Blanketter for byggesak
Statlig blankettarkiv
Altinn
 
Skjema-skole

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Skole Skjema Skjema
Fåset skole SFO
 
Kvikne skole SFO
 
Tynset barneskole SFO
Tylldalen skole SFO innmelding/utmelding
 
Innmelding av elev 1. - 8. kl
Kulturskolen Skjema Re-registrering
Søknad om skoleskyss Skjema  
Vedtekter kommunal SFO  
Informasjon og skjema redusert foreldrebetaling sfo

Informasjon (PDF, 92 kB)

Skjema (word) (DOCX, 49 kB)

Skjema (pdf) (PDF, 109 kB)  

 

  

 

 

Landbruk

Motorferdsel i utmark (elektronisk skjema)

Motorferdsel i utmark (PDF, 40 kB) (pdf)

Konsesjon​​​​​​​