Skjema

Tynset kommunes skjema - Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Tynset pedagogiske senter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

A Søknad spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Gå til skjema A i Word format (DOCX, 29 kB)
Gå til skjema A i PDF format (PDF, 166 kB)
B Søknad spesialundervisning i interkommunal barne- og ungdomsgrupper
Gå til skjema B i Word format (DOCX, 29 kB)
Gå til skjema B i PDF format (PDF, 137 kB)

 

Tynset opplæringssenter

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

 

Skjema - PPT og logopedtjenesten

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

Tittel
Prosedyre ved henvisning til PPT - barnehage
Gå til skjema prosedyre barnehage i Word format (DOCX, 28 kB)
Gå til skjema prosedyre i barnehage i PDF format (PDF, 270 kB)
Prosedyre ved henvisning til PPT - skole
Gå til skjema prosedyre skole i Word format (DOCX, 33 kB)
Gå til skjema prosedyre skole i PDF format (PDF, 224 kB)
Henvisning til logoped (Voksne)
Gå til skjema henvisning til logoped voksne i Word format (PDF, 134 kB)
Gå til skjema henvisning til logoped voksne  i PDF format (DOCX, 484 kB)
Henvisning til logoped
Gå til skjema henvisning til logoped i Word format (DOCX, 489 kB)
Gå til skjema henvisning til logoped  i PDF format (PDF, 147 kB)
Henvisning til PPT systemsak
Gå til skjema systemsak i Word (DOCX, 492 kB)
Gå til skjema systemsak i PDF (PDF, 157 kB)
Henvisning til PPT individsak
Gå til skjema individsak i Word (DOCX, 487 kB)
Gå til skjema individsak i PDF (PDF, 164 kB)
Prosedyrer til PPT individsak
Gå til prosedyre til individsak (PDF, 227 kB)
Observasjon barnehage
Gå til observasjon barnehage (PDF, 310 kB)
Observasjon skole
Gå til observasjon skole (PDF, 77 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - skole
Gå til veileder henvisning skole (PDF, 176 kB)
Veileder ved henvisning til PPT - barnehage
Gå til veileder henvisning til barnehage (DOCX, 31 kB)

Kartlegging av datahjelpemiddel mellomtrinnet-ungdomsskolen

Gå til kartlegging datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskolen i Word (DOCX, 16 kB)
Gå til kartlegging datahjelpemiddel mellomtrinnet - ungdomsskoen PDF (PDF, 208 kB)
Kartlegging av datatekniske hjelpemidler overgang videregående skole
Gå til skjema kartlegging av datatekniske overgang vidregående skole i Word (DOCX, 17 kB)
Gå til skjema kartlegging av datatekniske hjelpemider overgang vidregående skole i PDF (PDF, 208 kB)

 

 

Barnevernet

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

 

Kultur, fritid og idrett

Hvis du bruker nettleser internet Explorer kan det være problemer med å åpne Word-filer, da kan du bruke Google chrome eller velge pdf filen.

 

Plan, bygg og eiendom

Rekvisisjon kartforretning/søknad om deling
(Søknad om tiltak/deling - Krav om matrikulering av enheter somikke krever behandling etter PBL - Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

Gå til rekvisisjon kartforretning/søknad om deling i PDF
Skjema byggesak
Gå til skjema for byggesøknaden. Velger du en digital søknadsløsning får du veiledning underveis i utfyllingen. Dermed blir det enklere å sende en komplett søknad til kommunen.
Gå til skjema for eiendomssak

Gå til skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom

Gå til skjema erklæring grense mot naboeiendom i PDF (PDF, 123 kB)
Gå til skjema søknad om dispensasjon byggegrense og avkjørsel i PDF (PDF, 72 kB)
Gå til søknad på konsesjon på erverv av fast eiendom