Eiendomsskattenemnda

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt 2019-2023: Medlemmer 2019-2023

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer:

Bengt Sæter – leder 

Roar Tangen

Ann Kristin Øien – nestleder 

Eli Petra Lund

Jon Konrad Svee

Olav Urset Østigård

 

Klagenemnd for eiendomsskatt 2019-2023: Medlemmer 2019-2023

Medlemmer:

Personlige varamedlemmer 2019-2023

Bjørn Aasen – leder 

Olav Moen

Kurt Olav Fossum – nestleder 

Bjørn Reidar Nordmoen

Marit Oddny Hansson

 

Jan Inge Nordeng

Vidar Westgård

Helge M. Stai

Endre Roald Stai

Aud Bakli

 

Kontakt

Toril Eva Steien
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 45 73 91 03