Klageadgang

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Eiendomsskattelistene legges ut til offentlig ettersyn 1. mars hvert år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra den dato.
Det vises til eiendomsskatteloven §19.  

Kontakt

Toril Eva Steien
Ingeniør
E-post
Telefon 45 73 91 03
Mobil 62 48 51 97