Haverslia barnehage

Foto: Privat

Barnehagen har barn fra 0 - 6 år og består av 4 avdelinger:

Nordistu
Tlf 474 59 331
Søistu
Tlf 474 61 769
Midtistu
Tlf 474 62 964
Utistu
Tlf 474 62 978


Barnehagen ligger i nederst i boligområde i Haverslia. Uteområdet består av naturtomt med skog, akebakke, lavo og gapahuk. I nær tilknytning til barnehagen er det gangveier, skiløype og fotballbane.

Barnehagen er en del av Tynset-barnehagene som har felles visjon og pedagogisk plattform.
Visjon: "Vi bygger grunnmuren i barnas liv"
Hovedmål: Barnehagen skal gi barna et godt grunnlag for verdifull barndom og livslang læring

Leder i foreldreråd Haverslia: Rita Brandsnes  Nestleder: Maren Haga Vang

Leder i samarbeidsutvalget (felles for Tynsetbarnehagene): Ole Andreas Thomasgaard

Kontakt

Grete Storhaug
Styrer Haverslia barnehage
E-post
Telefon 62 48 52 70
Mobil 902 15 604

Adresse

Grendeveien 1

2500 Tynset