Haverslia barnehage

Foto: Privat

Barnehagen har barn fra 0 - 6 år og består av 4 avdelinger:

Nordistu Søistu Midtistu Utistu


Barnehagen ligger i nederst i boligområde i Haverslia. Uteområdet består av naturtomt med skog, akebakke, lavo og gapahuk. I nær tilknytning til barnehagen er det gangveier, skiløype og fotballbane.

Barnehagen er en del av Tynset-barnehagene som har felles visjon og pedagogisk plattform.
Visjon: "Vi bygger grunnmuren i barnas liv"
Hovedmål: Barnehagen skal gi barna et godt grunnlag for verdifull barndom og livslang læring

Leder i foreldreråd Haverslia: Andrè Enget  Nestleder: Maren Haga Vang

Leder i samarbeidsutvalget (felles for Tynsetbarnehagene): Andrè Enget

Haverslia barnehage

Administrasjon skole og barnehage
MyKid
Redusert foreldrebetaling
Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass:

  

Pedagogisk plattform Tynsetbarnehagene
Vedtekter kommunale barnehager

Kontakt

Grete Storhaug
Styrer Haverslia barnehage
E-post
Telefon 62 48 52 70
Mobil 902 15 604

Adresse

Grendeveien 1

2500 Tynset