Fåset skole og barnehage

Oppvekstsenteret ligger i grenda Fåset, 8 km sør/vest for Tynset sentrum.
Barnehagen har en avdeling med barn i alderen 1.-6.år. I 2023/2024 er det 15 barn i barnehagen.
Skolen er  fådelt , med 3-deling fra 1.-7.trinn. I 2023/2024 er det 37 elever. SFO-tilbud morgen og ettermiddag.
Personalgruppa består av 17 medarbeidere. 

Telefon skole: 94 00 27 39
Telefon barnehage: 40 44 87 99

 

 

 

 

Brukerråd Fåset skole og barnehage

FAU: Aina Karlsen, Siv Anita Barø-Leet

Elevråd: Natalie Ruud Lysfoss, Frida Risan                  

Ansatte: Tove R. Strømsøyen, Terje Qvam, Ivar Øyan                              

Politisk representant: Per Roger Bekken

Ledelsen: Øyvind Hodal (rektor) Ingunn Løvold (styrer bhg.)

Adresse

Fåset
Sagenggrubba

2500 Tynset