Spredt avløp/Privat avløp

Veiledning for spredt avløp/utslipp:

Nibio

Spredt avløp/Privat avløp

Foretak/personer i regionen som tar på seg prosjektering av mindre avløpsanlegg
Alvdal Graveservice, 2560 Alvdal Tlf 909 20 341
Birger Romenstad, 2485 Rendalen Tlf 958 81 335
Per Urseth, 2540 Tolga Tlf 62 49 42 83
Solvang og Fredheim, 2550 Os i Østerdalen Tlf 62 49 76 01
Øystein Bekkevold, 2500 Tynset Tlf 901 02 888
Leif Sturla Lillestrøm Masikin og Transport AS, 2560 Alvdal Tlf 908 21 508
Fiskvik Entreprenør AS, 2510 Tylldalen Tlf 979 77 497
Ola Rønning, 2512 Kvikne Tlf 917 71 213

 

Denne listen er bare et utvalg av foretak som kommunen har mottatt søknad om utslippstillatelser fra i de seinere årene. Dersom det er andre foretak som utfører samme oppdrag, så ta kontakt for å oppdatere listen. 

Kurs

 

Kurs hos Norsk Rørsenter

 
 

Kontakt

Kurt Fossum
Politiker (V)
E-post
Telefon 62 48 51 94
Mobil 454 05 458
Bjørn Magne Brekken
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 52 30

Adresse

Adresse

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685

Kommunenr.: 0437

Bankkonto: 6170 05 21000

VIPPS: 518958