Spredt avløp/Privat avløp

Veiledning for spredt avløp/utslipp:

Nibio

Foretak/personer i regionen som tar på seg prosjektering av mindre avløpsanlegg
Alvdal Graveservice, 2560 Alvdal Tlf 909 20 341
Birger Romenstad, 2485 Rendalen Tlf 958 81 335
Per Urseth, 2540 Tolga Tlf 62 49 42 83
Norconsult, 2550 Os i Østerdalen Tlf 62 49 76 01
Øystein Bekkevold, 2500 Tynset Tlf 901 02 888
Fiskvik Entreprenør AS, 2510 Tylldalen Tlf 979 77 497
   

 

Denne listen er bare et utvalg av foretak som kommunen har mottatt søknad om utslippstillatelser fra i de seinere årene. Dersom det er andre foretak som utfører samme oppdrag, så ta kontakt for å oppdatere listen. 

Kurs

Kurs hos Norsk Rørsenter: Gå til Norsk Rørsenter

 
 

Kontakt

Bjørn Magne Brekken
Leder
E-post
Telefon 48 95 82 98
Mobil 48 95 82 98

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958