Politikk

Politikk og samfunn

Arbeidsgiverpolitikk
Møtekalender
Politiske partier i Tynset
Parti Navn Telefon E-post
Tynset FrP Arne Georg
Aunøien
900 57 819 e-post
Tynset Arbeiderparti Reidun Andrea Rønning 477 04 204 e-post
Pensjonistpartiet Vidar Westgård
905 92 497
e-post
Tynset Høyre Jan Erik Larsen 900 60 621 e-post
Tynset Kristelig Folkeparti Kjetil Lorentzen 901 09 448  
Tynset Senterparti  Jan Kåre Moan 958 73 975 e-post
Tynset Sosialistisk Venstreparti  Jan-Thore Ø Martinsen 907 93 336 E-post
Tynset Venstre Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng 954 50 313 E-post
Miljøpartiet De Grønne Sindre Sørhus 997 99 708 E-post

 
 


 

Råd og utvalg
Rutine for utvalgsoppgaver
Vigsel
Politiske møter før 2018

Formannskapet

Formannskapet 2017

 

 

Formannskapet 2016

 

Formannskapet 2015

 

 

Formannskapet 2014

 

Kommunestyret

Kommunestyret 2017

 

 

Kommunestyret 2016

 

 

Kommunestyret 2015

 

 

 

Kommunestyret 2014
   

 

Eldrerådet

Brosjyre - eldrerådet

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget 2018

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget