Politikk

Politikk og samfunn

Møtekalender
Råd og utvalg

Råd og utvalg

Administrasjonsutvalget
Navn Telefon Mobil E-post
Moen, Merete Myhre 62 48 50 12 906 11 252 E-post
Hagen, Tone 62 48 51 13 481 73 911 E-post
Grue, Britt Sæter   481 59 528 E-post
Tronsmoen, Stein   911 83 680 E-post
Barmoen, Per Ivar   909 20 352 E-post
Larsen, Jan Erik   975 01 977 E-post
Horten, Erland   419 25 092 E-post
Slettan, Kasper (arbeidtakerorg.) 62 48 52 62 909 20 354 E-post
Martinsen, Jan-Thore (arb.takerorg.)   907 93 336 E-post
Horten, Halvor (arbeidstakerorg.)   905 54 071 E-post

 

Arbeidsmiljøutvalget
Navn Telefon Mobil E-post
Lorentzen, Kjetil - (politiker) leder 62 47 10 88 901 09 448 E-post
Lium, Signe Marit (politiker)   480 07 715 E-post
Moan, Jan Kåre (politiker)   958 73 975 E-post
Trøen, Arild Einar (rådmann) 62 48 50 13 958 98 702 E-post
Slettan, Kasper  (arbeidstakerorg.) 62 48 50 13 909 20 354 E-post
Horten, Halvor (arbeidstakerorg.)   905 54 071 E-post
Larsen, Ruth S. (arbeidstakerorg.) 62 48 50 00   E-post
Hilton, Turid (hovedverneombud)   952 88 088 E-post
Reiten, Siv - sekretær 62 48 50 19 469 30 740 E-post

 

DUR - de unges råd

 

 

Eldrerådet
Navn Telefon Mobil E-post
Tronslien, Karin - leder   913 79 124  
Linjordet, Simen - nestleder   952 86 034  
Moen, Olav   907 91 031  
Kindølshaug, Erik   911 75 459  

 

Formannskapet

 

Navn Tittel Mobil E-post
Moen, Merete
Myhre
ordfører
SP
906 11 252 E-post
Hagen,
Tone

varaordfører
AP

481 73 911 E-post
Grue, Britt
Sæter
SP 481 59 528 E-post
Tronsmoen,
Stein
SP 911 83 680 E-post
Barmoen,
Per Ivar
SP 909 20 352 E-post
Larsen,
Jan Erik
H 975 01 977 E-post
Horten,
Erland
SV 419 25 092 E-post
Internasjonalt råd
Navn Telefon Mobil E-post
Bråten, Gunn 62 48 52 79 400 27 763 E-post
Kveberg, Gosia 62 48 50 00   E-post
Kvernæss, Brit   905 55 454 E-post
Livden, Helga M Rimkus 62 48 45 70 971 99 142 E-post
Lorentzen, Kjetil 62 47 10 88 901 09 448 E-post
Lunåshaug, Eystein 62 48 51 10   E-post
Moayeri, Mahnaz 62 48 51 10
957 20 844
E-post
Mouhoumed, Mahdi Hassan   419 35 072 E-post

 

Klagenemnda
Navn Telefon Mobil E-post
Bekkevoll, Ivar   480 28 918  
Fossbakken, Ingunn - leder   970 89 603  
Fossum, Oddveig      
Gjelten, Kai Stein - nestleder   909 47 925  
Lorentzen, Marie Kristine      

 

Komite oppvekst
Navn Telefon Mobil E-post
Engebakken, Gerd (SP)   951 32 910 E-post
Horten, Erland (SV)   419 25 092 E-post
Lorentzen, Kjetil (KF) - leder 62 47 10 88 901 09 448 E-post
Hagen, Kristoffer (SP)   482 18 044 E-post
Næverdal, Evelyn Sørgård(AP) 62 48 41 93 936 95 919 E-post

 

Kommunestyret
Navn Parti Tlf E-post
Moen, Merete M. SP 906 11 252 E-post
Grue, Britt Sæter SP 481 59 528 E-post
Tronsmoen, Stein SP 979 83 860 E-post
Barmoen, Per Ivar SP 909 20 352 E-post
Nytrøen, Erlend K SP 482 97 446 E-post
Storli, Solfrid SP 979 76 187 E-post
Sandbakken, Dag Henrik SP 918 94 180 E-post
Estensgård, Roar SP 917 02 886 E-post
Bekken, Per Roger SP 980 99 492 E-post
Kirkbakk, Nils Helge SP 416 13 812 E-post
Moan, Jan Kåre SP 958 73 975 E-post
Hagen, Kristoffer SP 482 18 044 E-post
Fonnås, Robert SP 913 29 932 E-post
Engen, Ola SP 913 96 639 E-post
Krokhaug, Marius A 911 36 414 E-post
Hagen, Tone A 960 03 774 E-post
Kvisle, Lars Andreas A 909 56 682 E-post
Rønning, Reidun Andrea A 477 04 204 E-post
Søberg, Vidar A 971 81 151 E-post
Jordet, Erik Vangen A 996 05 250 E-post
Larsen, Jan Erik H 975 01 977 E-post
Fiskvik, Atle H 488 86 755 E-post
Sørhus, Sindre MDG 997 99 708 E-post
Horten, Erland SV 419 25 092 E-post
Martinsen, Jan-Thore SV 907 93 336 E-post
Øian, Nils H. P 901 23 471 E-post
Tuveng, Tor Halvor B. V 951 50 313 E-post
Strålberg, Erling Rådmann 62 48 50 13 E-post

 

Komite kultur og idrett

 

Navn Telefon Mobil E-post
Dalsegg, Jan Tore (PP)   915 32 910 E-post
Eggen, Arne (SP) - leder   957 33 688 E-post
Fossum, Kurt (V) 62 48 51 94 454 05 458 E-post
Moan Jan Kåre (SP)   958 73 975 E-post
Sesay, Ibrahima (AP) 62 48 50 00 970 80 367 E-post

 

Komite miljø, landbruk og teknisk
Navn Telefon Mobil E-post
Barmoen, Per Ivar (SP)   909 20 352 E-post
Estensgård, Roar (SP) - leder   917 02 886 E-post
Sørhus, Sindre (MDG) 62 48 51 10 997 99 708 E-post

 

Komite pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Telefon Mobil E-post
Eggen, Eva (SP)   911 27 984 E-post
Røe, Einar A (AP) - leder   958 14 425 E-post
Storli, Solfrid (SP) 62 48 50 00 979 76 187 E-post
Tronsmoen, Karoline Hodal (SP)   971 12 108 E-post
Øian, Nils (PP)   901 23 471 E-post

 

Kontrollutvalget for salg og skjenking
Navn Telefon Mobil E-post
Lensmannen 62 56 77 00    

Heggem, Ingeborg (leder rus-
og psykiatritjenesten)

62 47 10 89 414 57 263 E-post
Øian, Nils (PP)   901 23 471 E-post

 

Kontrollutvalget
Navn Telefon Mobil E-post
Motrøen, Marit - leder     E-post
Grutle, Bjørn Tore - nestleder 62 56 77 00   E-post
Fiskvik, Atle (H)   488 86 755 E-post
Aas, Randi - medlem   988 19 109  
Strømmevold, Siri 62 48 00 38    

 

Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Telefon Mobil E-post
Lund, Berit   911 89 283  
Eggen, Eva (SP)   911 27 984 E-post
Fossum, Kurt (V) 62 48 51 94 454 05 458 E-post
Morønning, Mari 62 48 52 50 979 69 633 E-post
Nilsen, Karls Morten Skaar
(leder)
  901 03 016 E-post

 

Trafikksikkerhetsutvalget
Navn Telefon Mobil E-post
Lensmannen 62 56 77 00   E-post
Hauge, Jostein 62 48 52 24 924 59 062 E-post
Livden, Helga R Rimkus 62 48 45 70 971 99 142 E-post
Sivertsen, Jostein S. 62 48 50 72 402 49 499 E-post

 

 

Politiske partier i Tynset
Parti Navn Telefon E-post
Tynset FrP Arne Georg
Aunøien
900 57 819 e-post
Tynset Arbeiderparti Nilse Kristen Sandtrøen 917 25 318 e-post
Pensjonistpartiet Vidar Westgård
905 92 497
e-post
Tynset Høyre Terje Hylen 909 79 301 e-post
Tynset Kristelig Folkeparti Lars Hogstad 911 75 513 e-post 
Tynset Senterparti  Jan Kåre Moan 958 73 975 e-post
Tynset Sosialistisk Venstreparti  Jan-Thore Ø Martinsen 907 93 336 E-post
Tynset Venstre      
Miljøpartiet De Grønne Sindre Sørhus    

 
 


 

Rutine for komiteoppgaver
Vigsel
Politiske møter før 2018

Formannskapet

Formannskapet 2017

 

 

Formannskapet 2016

 

Formannskapet 2015

 

 

Formannskapet 2014

 

Kommunestyret

Kommunestyret 2017

 

 

Kommunestyret 2016

 

 

Kommunestyret 2015

 

 

 

Kommunestyret 2014
   

 

Eldrerådet

Brosjyre - eldrerådet

Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget 2018

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

 

Kontakt

Tone Cecilie Bergfall
Fagleder
E-post
Telefon 62 48 50 29