Politikk

Politikk og samfunn

Arbeidsgiverpolitikk
Møtekalender
Politiske partier i Tynset
Parti Navn Telefon E-post
Tynset FrP Arne Georg
Aunøien
900 57 819 e-post
Tynset Arbeiderparti Reidun Andrea Rønning 477 04 204 e-post
Pensjonistpartiet Vidar Westgård
905 92 497
e-post
Tynset Høyre Jan Erik Larsen 900 60 621 e-post
Tynset Kristelig Folkeparti Kjetil Lorentzen 901 09 448  
Tynset Senterparti  Jan Kåre Moan 958 73 975 e-post
Tynset Sosialistisk Venstreparti  Jan-Thore Ø Martinsen 907 93 336 E-post
Tynset Venstre Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng 954 50 313 E-post
Miljøpartiet De Grønne Sindre Sørhus 997 99 708 E-post

 
 


 

Råd og utvalg
Rutine for utvalgsoppgaver
Vigsel