Politikk

Politikk og samfunn

Møtekalender
Politiske partier i Tynset
Navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Tynset FrP
Arne Georg Aunøien - Tlf.: 900 57 819
Last ned e-post til Agaun1967@gmail.com
Parti/navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Tynset Arbeiderparti
Reidun Andrea Rønning - Tlf.:  477 04 204
Last ned e-post til reidun.andrea.ronning@tynset.kommune.no
Parti/navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Pensjonistpartiet
Vidar Westgård - Tlf.: 905 92 497
Last ned e-post til vidar.westgard@bbnett.no
Parti/navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Tynset Høyre
Jan Erik Larsen - Tlf.: 900 60 621
Last ned e-post til jan.erik.larsen@tynset.kommune.no
Parti/navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Tynset Kristelig Folkeparti
Kjetil Lorentzen - Tlf.: 901 09 448
Last ned e-post til Kjetil Lorentzen
Parti/navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Tynset Senterparti 
Jan Kåre Moan - Tlf.: 958 73 975
Last ned e-post til jank2moan@gmail.com
Parti/navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Tynset Sosialistisk Venstreparti
Jan-Thore Ø Martinsen - Tlf.: 907 93 336
Last ned e-post til jan-thore.martinsen@fjellnett.no
Parti/navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Tynset Venstre
Tor Halvor Bjørnstad Tuveng - Tlf.: 954 50 313
Last ned e-post til tor.halvor.bjornstad@tynset.kommune.no
Parti/navn/telefon/e-post
Last ned siden   til Miljøpartiet De Grønne
Sindre Sørhus - Tlf.: 997 99 708
Last ned e-post til sindre.sorhus@tynset.kommune.no

 
 


 

Råd og utvalg
Rutine for utvalgsoppgaver