Ergoterapi

Hva kan vi tilby - personrettede tiltak
 • kartlegging/vurdering av funksjon og livssituasjon
 • veiledning og trening i hverdagsferdigheter
 • veiledning og trening i alternative arbeidsteknikker
 • forslag til endring av rutiner eller hjelp til strukturering og organisering av dagen
 • formidling av tekniske hjelpemidler
 • informasjon og veiledning til pårørende eller andre
Hva kan vi tilby - omgivelsesrettede tiltak
 • råd og veiledning i forhold til tilpasninger i bolig, barnehage eller skole
 • sakkyndig bistand i boligsaker der det søkes om utbedringstilskudd/- lån på bakgrunn av funksjonshemning
 • råd og veiledning i forbindelse med planer for offentlige og private publikumsbygg
Hvordan går jeg fram ?

Du kan selv ta kontakt med ergoterapeut eller få henvisning fra lege eller andre fagpersoner.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hvem samarbeider vi med?

Ergoterapeuten samarbeider med andre faggrupper i kommunen:

 • hjemmebaserte tjenester
 • institusjoner
 • barnehager/skoler
 • PP-tjenesten
 • tjenesten for funksjonshemmede
 • NAV
 • psykiatri- og rustjenesten
 • tekniske tjenester
 • enheten for landbruk og miljø

Kontakt

Katrine Bredesen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 62 47 10 84
Mobil 479 74 262