Ergoterapi

Kommunalt lager

Ved planlagte operasjoner, sykdom og/eller skade av kort varighet kan man få låne hjelpemidler ved kommunalt hjelpemiddellager. Dette er et gratis tilbud, og man trenger ikke henvisning fra lege. Hjelpemidlene må selv hentes og leveres etter avtale.

Gå til informasjon om kommunalt lager (PDF, 206 kB)

Hva kan vi tilby - personrettede tiltak
 • kartlegging/vurdering av funksjon og livssituasjon
 • veiledning og trening i hverdagsferdigheter
 • veiledning og trening i alternative arbeidsteknikker
 • forslag til endring av rutiner eller hjelp til strukturering og organisering av dagen
 • formidling av tekniske hjelpemidler
 • informasjon og veiledning til pårørende eller andre
Hva kan vi tilby - omgivelsesrettede tiltak
 • råd og veiledning i forhold til tilpasninger i bolig, barnehage eller skole
 • sakkyndig bistand i boligsaker der det søkes om utbedringstilskudd/- lån på bakgrunn av funksjonshemning
 • råd og veiledning i forbindelse med planer for offentlige og private publikumsbygg
Hvordan går jeg fram ?

Du kan selv ta kontakt med ergoterapeut eller få henvisning fra lege eller andre fagpersoner.
Gå til henvisning til ergoterapi i PDF (PDF, 56 kB) 
Gå til henvisning til ergoterapi i Word (DOC, 97 kB) 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hvem samarbeider vi med?

Ergoterapeuten samarbeider med andre faggrupper i kommunen:

 • hjemmebaserte tjenester
 • institusjoner
 • barnehager/skoler
 • PP-tjenesten
 • tjenesten for funksjonshemmede
 • NAV
 • psykiatri- og rustjenesten
 • tekniske tjenester
 • enheten for landbruk og miljø

Kontakt

Katrine Bredesen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 62 47 10 05
Mobil 477 91 871