Fond, priser, stipender og tilskudd

Aktivitetskort

Målgruppe: Barn og unge i alderen 6-18 år i Tynset kommune som lever i familier der økonomien er til hinder for deltagelse i fritidsaktivitet. Det kan søkes for ungdommer over 18 år som fremdeles er i videregående opplæring eller tilsvarende.
Gå til søknadsskjema aktivitetskort i Word  (DOCX, 224 kB)
Gå til søknadsskjema aktivitetskort i PDF  (PDF, 47 kB)
Gå til retningslinjer for aktivitetskort i PDF (PDF, 97 kB)

 

Idrettsfond

Hovedformålet med idrettsfondet er at det skal bidra til opprettholdelse og videreutvikling av et mangfold av aktiviteter innen folkehelse, idrett og friluftsliv i alle deler av Tynset kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og utviklingstiltak. Det kan også gis støtte til ordinær drift av aktiviteter innen folkehelse, idrett og friluftsliv. Det gis ikke støtte til bygging eller istandsetting av bygninger eller annen fast eiendom, heller ikke anleggsstøtte. Fondet kan heller ikke brukes til å gi økonomisk støtte til enkeltutøvere. 

Gå til elektronisk søknadsskjema idrettsfond
Gå til vedtekter for Tynset kommunes idrettsfond i PDF (PDF, 227 kB)
Gå til retningslinjer for Tynset kommunes idrettsfond i PDF (PDF, 110 kB)

 

Kulturfond

Hovedformålet med kulturfondet er at det skal bidra til å stimulere til et mangfold av aktiviteter, og bidra til å fremme kulturlivet i alle deler av Tynset kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Det gis ikke støtte til bygging eller istandsetting av bygninger eller annen fast eiendom. Det gis fortrinnsvis ikke støtte til ordinær drift.
Gå til elektronisk søknadsskjema kulturfond
Gå til vedtekter for kulturfond i PDF (PDF, 228 kB)
Gå til retningslinjer for kommunens kulturfond i PDF (PDF, 106 kB)

Kulturpris

Tynset kommune kan hvert år dele ut en kulturpris. Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i Tynset kommune.

Forslag på kandidater sendes til Tynset kommune, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller på epost til postmottak@tynset.kommune.no

Gå til vedtekter for Tynset kommunes kulturpris i PDF (PDF, 7 kB)

Talentstipend for ungdom

Tynset kommune deler årlig ut et talentstipend til ungdom i alderen 15-25 år som satser innenfor en kunstnerisk uttrykksform. Det deles ut ett stipend per år og stipendprisen er på kr 20 000,-. Hensikten med stipendet er å oppmuntre den som får stipendet til videre utvikling innenfor sin uttrykksform.

Gå til informasjon om talentstipend for ungdom i PDF (PDF, 95 kB)

 

Spillemidler
Nærmiljøanlegg det gis inntil kr 300 000.- til hvert anlegg.
Ordinære idrettsanlegg gis det normalt inntil kr. 1 000 000.- i spillemidler. Spesielle anlegg kan oppnå høyere summer.
Kulturarenaer kan motta inntil 1 500 000 i spillemidler.

 

Tilskuddsordninger
Er du en av de heldige som eier eller forvalter et kulturminne, kan du, gjennom å søke en av de mange tilskuddsordningene som finnes, få bistand til istandsetting. Her har vi samlet det vi kan finne av tilskuddsordninger, som det fremgår er det mange institusjoner som har mulighet for å bidra.
Gå til informasjon om tilskuddsordninger i PDF (PDF, 277 kB)

 

Kontakt

Bersvend Salbu
Kultursjef
E-post
Mobil 90 91 75 83

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958