Tronstua barnehage

Foto: Privat

Barnehagen har barn fra 0 - 6 år, som består av 6 avdelinger fordelt på 3 fløyer: 

Rød fløy Elgtråkket    Bjørnehiet  
Blå fløy Ekorntoppen Harelabben
Grønn fløy  Marihøna

Bikuba


Barnehagen ligger i Tynset sentrum, med gangavstand til kulturhus, bibliotek, svømmehall og skolene. Den har nytt og fint uteområde, og har lett tilgang til friluftsområde, der barnehagen blant annet har egen gapahuk.

Barnehagen er en del av Tynset-barnehagene som har felles visjon og pedagogisk plattform.
Visjon: "Vi bygger grunnmuren i barnas liv"
Hovedmål: Barnehagen skal gi barna et godt grunnlag for verdifull barndom og livslang læring

Leder i foreldrerådet i Tronstua: Marita Leet

Leder i Samarbeidsutvalget (felles for Tynsetbarnehagene): Andrè Enget

Tronstua barnehage

Administrasjon skole og barnehage
MyKid
Redusert foreldrebetaling
Søknadsskjema barnehage. Informasjonsskriv

Søknad om barnehageplass

  

Pedagogisk plattform Tynsetbarnehagene
Vedtekter kommunale barnehager
Årsplan
 
 

 

Kontakt

Kristin Holann
Styrer Tronstua barnehage
E-post
Telefon 62 48 50 76
Mobil 971 58 510

Adresse

Kongsveien 18

2500 Tynset