Kommunal bolig


Søknad sendes:
Tynset kommune
Torvgata 1
2500 Tynset

Kontakt

Elin Aasberg
Boligansvarlig
E-post
Telefon 62 48 52 40

Adresse

Adresse

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685

Kommunenr.: 3427

Bankkonto: 6170 05 21000

VIPPS: 518958