Kommunal bolig


Søknad sendes:
Tynset kommune
Torvgata 1
2500 Tynset

Kontakt

Elin Aasberg
Boligansvarlig
E-post
Telefon 940 07 597

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958