Kommunedelplaner

Kommunedelplaner kan utarbeides for deler av kommunen, enten for et geografisk avgrenset område eller som plan for et bestemt tema. Det er kommunen selv som skal lage delplaner og velger også selv hvilket område og hvilke tema som er aktuelle. Tynset kommune har utarbeidet slike planer for sine tettsteder. Dessuten er det utarbeidet noen temaplaner.

En vedtatt kommunedelplan er juridisk bindende med rettsvirkning for alle.
En vedtatt kommunedelplan kan ikke påklages.

Kommunedelplan Tynset by
Kommunedelplan Tynset by - planprogram

Kommunestyret i Tynset kommune vedtok den 17.11.20 i sak 102/20 med hjemmel i plan og bygningslovens §§11-12 og 13, oppstart av kommunedelplan for Tynset by, plan ID 202007, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.

Last ned artikkel om  vedtatt  planprogram

 

 


 

Kommunedelplan Savalen
Planprogram

Kommunestyret i Tynset og Alvdal har i kommunal planstrategi for 2020-2023 vedtatt at kommunedelplan for Savalen skal rulleres med oppstart våren 2021 og med planlagt vedtak våren 2022. På grunn av medvirkningsprosessen og Korona pandemien blir vedtaket forskjøvet til 2023.

Last ned planprogram i PDF (PDF, 716 kB)

Særutskrift Tynset kommunestyre

Kortversjon av saken: Kommunestyret i Tynset og Alvdal har i kommunal planstrategi for 2020-2023 vedtatt at felles kommunedelplanen for Savalen skal rulleres med oppstart våren 2021, og planlagt vedtak våren 2022. På grunnlag av at planen skal gjelde i to kommuner blir den planlagte framdriftsplanen noe lenger og vedtaket blir forskjøvet til våren 2023.

Last ned særutskriften i PDF (PDF, 809 kB)

Særutskrift Alvdal kommunestyre

Kortversjon av saken: Kommunestyret i Tynset og Alvdal har i kommunal planstrategi for 2020-2023 vedtatt at felles kommunedelplanen for Savalen skal rulleres med oppstart våren 2021, og planlagt vedtak våren 2022. På grunnlag av at planen skal gjelde i to kommuner blir den planlagte framdriftsplanen noe lenger og vedtaket blir forskjøvet til våren 2023.

Last ned særutskriften i PDF (PDF, 811 kB)