Kommunedelplaner

Kommunedelplaner kan utarbeides for deler av kommunen, enten for et geografisk avgrenset område eller som plan for et bestemt tema. Det er kommunen selv som skal lage delplaner og velger også selv hvilket område og hvilke tema som er aktuelle. Tynset kommune har utarbeidet slike planer for sine tettsteder. Dessuten er det utarbeidet noen temaplaner.

En vedtatt kommunedelplan er juridisk bindende med rettsvirkning for alle.
En vedtatt kommunedelplan kan ikke påklages.