Min side

«Min side» inneholder lenker til offentlig informasjon og tjenester som vi håper du finner nyttig. Tjenestene er levert av ulike aktører. Når du er logget inn her, er du også automatisk logget inn på mange av tjenestene under. Noen tjenester har likevel egen innlogging på grunn av spesielt strenge sikkerhetskrav.

Enkelte kan oppleve problemer med pålogging ved bruk av nettleseren Microsoft Explorer. I så tilfelle, prøv gjerne en annen nettleser.

 
Innbyggerinnsyn (faktura)
Ofte brukte tjenester

Min side

Min side
Informasjon Lenke
I Min eiendom finner du nyttig informasjon knyttet til din eiendom i Tynset kommune Min side
Her finner du elektroniske brev som Tynset kommune har sendt deg Post fra Tynset kommune
I Mine legemidler finner du reseptene dine og utlevering på disse 3 år tilbake i tid. Mine legemidler

 

Bli en digital borger du også

Bli en digital borger du også

Bli en digital borger du også
Informasjon Lenke
Med MinId, BankID, Buypass, Commfides eller BankID på mobil kan du logge inn til tjenester fra det offentlige Skaff deg en elektronisk ID
Med Digipost eller E-boks får du digital post Skaff deg en digital postkasse
I kontakt- og reservasjonsregisteret bestemmer du hvordan det offentlige kontakter deg Oppdater kontaktinformasjonen din

 

Barn, unge og utdanning

Barn, unge og utdanning

Barn, unge og utdanning
Lenker Lenker
MyKid Skole
Skjema Informasjon skole

 

Helse og omsorg

Helse og omsorg

Helse og omsorg
Lenker Lenker
Mine legemidler Bytte fastlege
Bestille legetime via Min helse Skjema helse- og omsorgstjenester Tynset kommune
Offentlig nettsted for din helse

 

Bygge og bo

Bygge og bo

Bygge og bo
Lenker Lenker
Min eiendom Byggesaksskjema
Eiendomsskatt
Kommunal bolig Bostøtte
Startlån Lån fra Husbanken

 

Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid

Kultur, idrett og fritid
Lenker Lenker
Bestille kinobilletter - Tynset kino Biblioteket
Idrett og mosjon Støtteordninger

 

Arbeid, aktivitet og familie

Arbeid, aktivitet og familie

Arbeid, aktivitet og familie
Lenker Lenker
Gå til Ditt NAV Gå til Din pensjon hos NAV
Gå til skjema fra Domstolene

 

Natur og miljø

Natur og miljø

Natur og miljø
Lenker Lenker
Motorferdsel i utmark Gå til Miljødirektoratets elektroniske søknader

 

Næring

Næring

Næring
Lenker Lenker
Næring Gå til Landbruksdirektoratets sider

 

Andre skjema og søknader

Andre skjema og søknader

Andre skjema og søknader
Lenker Lenker
Se ledige stillinger i Tynset kommune Skjema Tynset kommune
Gå til Skatt Øst

 

 

Se også mer informasjon og flere tjenester i den nasjonale veiviseren til offentlige tjenester på nett (norge.no).

Har du spørsmål om «Min side» eller digital post fra/til Tynset kommune, ring telefonnummer 62 48 50 00 mandag-fredag fra kl. 09.00-15.30, eller send e-post til: postmottak@tynset.kommune.no.