Kommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 46/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Lillebekkmoen boligområde, Plan-ID 201704.

Planområdet ligger sør for Parkveien, ca. 1,3 km øst for Tynset sentrum. Området fremgår av kartutsnittet og er ca. 190 daa.

Plandokumenter:

  1.  

Andre sentrale dokumenter:

  1. Særutskrift (PDF, 441 kB) (saksframlegg og vedtak)

     

Det er klageadgang på vedtaket. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 26.09.18.

Kunsten er gitt av Sparebanken Hedmarks kunstfond og kunstneren er Christian Sunde. Vi håper og tror at det nye kunstverket vil vekke mye oppmerksomhet, spesielt utover vinteren da mørket faller på og temperaturen beveger seg nedover på minus. Kunstverket vil lyse hvitt frem til -10 grader. Når gradestokken overstiger -10 vil den skifte farge som følger:

-10-20 grader- turkis lys

-20-30 grader-blått lys

Over 30 grader- rosa lys

Vi gleder oss til å se variasjonene gjennom vinteren, og Tynset kommune vil igjen benytte anledningen til å takke for den flotte gaven!

Til høsten skrives ny avfallsplan for Fjellregionen. Planen gjelder alle de 10 kommunene som eier FIAS, og inkluderer innsamling og behandling av avfall fra alle som bor eller har hytte i regionen. For å lage en best mulig løsning, og jobbe sammen for en ren og giftfri Fjellregion, ønsker vi, på vegne av kommunene, ideer til hva vi kan gjøre for miljøet og hvordan avfallsordningen bør være for innbyggere og hytteeiere.

I den forbindelsen vil vi gjerne også engasjere de oppvoksende generasjonene i å tenke på hva som kan gjøres med søpla vår.

Derfor inviterer vi alle skolene og barnehagene til å ta en tur til Idé-dunken for å komme med gode ideer.

Her finner dere Ide-dunken:

På Alvdal står den på SPAR på Steia.

I Folldalen står den på PRIX.

På Tynset står den på folkebiblioteket i Kulturhuset.

Den står til 27. august og 29. august skal vi åpne opp alle tre dunkene og se hva som har kommet inn – det blir spennende!

«Nå er arbeidet med besiktigelse for eiendomsskatt godt i gang. Kommunen har 8 besiktigere i sving. De er utstyrt med oransje vester med kommunevåpen og kommunenavn. I tillegg har de ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne skal kun se bebyggelsen utvendig.

Foto Østlendingen.

 

 

Fra 13.08 er besiktigerne våre i sving i Brydalen og på Savalen. Alle bolighus og fritidseiendommer blir besøkt.
Sist uke ble besiktigerne ferdige i Kvikne og på Kvikneskogen.
Vi vil komme tilbake med ny informasjon om hvor besiktigerne jobber etter hvert som arbeidet går fremover.

 

 

 

Tynset kommune kommer på en 6. plass i Kommunebarometeret 2018 - en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Nøkkeltallene for Tynset
er samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge og klart bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Tynset er helt i toppsjiktet innen grunnskole og er også inne på Topp 100-lista hva gjelder barnevern, pleie og omsorg og sosialtjeneste. Hele rapporten kan du lese her (PDF, 624 kB).

Vil du vite hva som skal til for  å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft, slik at bedriften kan vokse?

Les mer om FRAM - vekstinspirator. (PDF, 2 MB)

 

Nå starter snart besiktigelsen av eiendommer i Tynset. Eiendommene skal besiktiges i 2018 og 2019, fortrinnsvis i sommerhalvåret.

Her er informasjonsbrosjyren (PDF, 3 MB) som i disse dager blir sendt ut til grunneiere som betaler eiendomsskatt i Tynset.

Besiktigelsen er en utvendig befaring der fakta om eiendommen blir registrert. Det er ikke nødvendig for kommunens arbeid at eier er tilstede.

Eiendomsskatteloven gir imidlertid eier rett til å være tilstede ved besiktigelsen. Dette må i så fall meldes skriftlig, gjerne på e-post, til kommunen innen 25. juni 2018.

Har du eller barna dine mottatt kommunale tjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep? Da vil forskere i SINTEF gjerne høre om dine erfaringer med tjenestene! Les mer om hvordan du kan delta i vår landsomfattende spørreundersøkelse på www.sintef.no/komhelse

Formannskapet vedtok den 03.05.18 i sak 57/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 å fastsette planprogram for Områderegulering for Østerdalsporten Nord, plan-ID 201801.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for at det skal være mulig å etablere arealkrevende og transportavhengige næringer utenfor sentrum og med nær tilknytning til Rv.3.

Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet og er på ca. 310 daa. Området ligger med nær tilknytning til Rv.3 i Tunndalen.

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

 Planprogrammet kan leses her. (PDF, 2 MB)

 

Kommunens vedtak kan leses her. (PDF, 533 kB)