Kunsten er gitt av Sparebanken Hedmarks kunstfond og kunstneren er Christian Sunde. Vi håper og tror at det nye kunstverket vil vekke mye oppmerksomhet, spesielt utover vinteren da mørket faller på og temperaturen beveger seg nedover på minus. Kunstverket vil lyse hvitt frem til -10 grader. Når gradestokken overstiger -10 vil den skifte farge som følger:

-10-20 grader- turkis lys

-20-30 grader-blått lys

Over 30 grader- rosa lys

Vi gleder oss til å se variasjonene gjennom vinteren, og Tynset kommune vil igjen benytte anledningen til å takke for den flotte gaven!

Tynset kommune kommer på en 6. plass i Kommunebarometeret 2018 - en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Nøkkeltallene for Tynset
er samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge og klart bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Tynset er helt i toppsjiktet innen grunnskole og er også inne på Topp 100-lista hva gjelder barnevern, pleie og omsorg og sosialtjeneste. Hele rapporten kan du lese her (PDF, 624 kB).

Vil du vite hva som skal til for  å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft, slik at bedriften kan vokse?

Les mer om FRAM - vekstinspirator. (PDF, 2 MB)

 

Nå starter snart besiktigelsen av eiendommer i Tynset. Eiendommene skal besiktiges i 2018 og 2019, fortrinnsvis i sommerhalvåret.

Her er informasjonsbrosjyren (PDF, 3 MB) som i disse dager blir sendt ut til grunneiere som betaler eiendomsskatt i Tynset.

Besiktigelsen er en utvendig befaring der fakta om eiendommen blir registrert. Det er ikke nødvendig for kommunens arbeid at eier er tilstede.

Eiendomsskatteloven gir imidlertid eier rett til å være tilstede ved besiktigelsen. Dette må i så fall meldes skriftlig, gjerne på e-post, til kommunen innen 25. juni 2018.

Formannskapet vedtok den 03.05.18 i sak 57/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 å fastsette planprogram for Områderegulering for Østerdalsporten Nord, plan-ID 201801.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for at det skal være mulig å etablere arealkrevende og transportavhengige næringer utenfor sentrum og med nær tilknytning til Rv.3.

Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet og er på ca. 310 daa. Området ligger med nær tilknytning til Rv.3 i Tunndalen.

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

 Planprogrammet kan leses her. (PDF, 2 MB)

 

Kommunens vedtak kan leses her. (PDF, 533 kB)