Formannskapsmøte 25.05.23

Innkalling (PDF, 53 kB)


PS-34/23 - Godkjenning av innkalling og saksliste (PDF, 98 kB)

PS-35/23 - Årsregnskap/årsberetning 2022 (PDF, 222 kB)

PS-36/23 - Dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, for breddeutvidelse av Rv. 3 Storås - Graneng (PDF, 247 kB)

PS-37/23 - Søknad næringsfond - sykkelprosjekt i Tynset 2023 (PDF, 130 kB)

PS-38/23 - Godkjenning av møteprotokoll (PDF, 100 kB)

 

Godkjent møteprotokoll (PDF, 170 kB)